Tổ chức bàn giao thiết bị hỗ trợ Nhà văn hoá bản và Trung tâm văn hóa tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới 2020
Lượt xem: 430
Thực hiện kế hoạch số 291/KH-SVHTTDL ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Ngày 24/7/2020 vừa qua, tại UBND xã Chiềng Cọ, Thành phố Sơn La,  Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với UBND  thành phố Sơn La tổ chức lễ bàn giao Thiết bị hỗ trợ nhà văn hoá (bản Bom Hốt - xã Chiềng Cọ) và Trung tâm văn hóa ( xã Chiềng Cọ)  cho các đơn vị thụ hưởng quản lý, sử dụng.

Để phát huy hiệu quả của Trang thiết bị của Trung tâm Văn hóa xã Chiềng Cọ và nhà văn hóa bản Bom Hốt, tại buổi lễ bàn giao lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề nghị UBND xã Chiềng Cọ và Ban quản lý bản Bom hốt: Tiếp nhận, bảo quản và phát huy giá trị sử dụng trang thiết bị tại Trung tâm Văn hóa xã, nhà văn hóa Bản một cách hiệu quả, đúng mục đích; UBND Thành phố Sơn La: Tiếp tục tiến hành rà soát các thiết chế văn hoá cấp xã, bản, từ đó đề xuất bổ sung trang thiết bị tại các xã, bản còn chưa đảm bảo góp phần hoàn thiện Tiêu chí số 6 trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới; tiến tới công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020.

Cũng trong thời gian từ 24/7 – 4/8, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với UBND  các huyện  tổ chức lễ bàn giao Thiết bị hỗ trợ nhà văn hoá   và Trung tâm văn hóa cho các đơn vị  xã Chiềng Ban, huyện Mai SơnNhà văn hóa bản Là Ngà 2, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu;  Nhà văn hóa xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai; Nhà văn hóa bản  Kéo Bó, xã Nà Bó, huyện Mai Sơn;   Nhà văn hóa bản Co Cài, xã Tô Múa, huyện Vân Hồ;  Nhà văn hóa bản Tủm, xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu – đơn vị thụ hưởng quản lý, sử dụng./.

Tác giả: Lò Thủy