DANH BẠ
 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, EMAIL

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH SƠN LA

Trụ sở: Tổ 3, Phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La.

Điện thoại: (0212) 3 852 270  Fax: (0212) 3 852 270

TT

HỌ VÀ TÊN

Chức vụ

ĐT

Email

1

Phạm Thị Hồng Trinh

TP Quản lý Văn hóa

3759127

trinhpth.svhttdl@sonla.gov.vn

2

Nguyễn Vũ Hoài

PTP Quản lý Văn hóa

3854874

hoainv.svhttdl@sonla.gov.vn

3

Phạm Thanh Bình

Chánh Văn phòng

3753036

binhpt.svhttdl@sonla.gov.vn

4

Nguyễn Hoàng Tú

P. Chánh Văn phòng

3857526

tunh.svhttdl@sonla.gov.vn

5

Trần Ngọc Quang

Chánh Thanh tra

3759124

quangtn.svhttdl@sonla.gov.vn

6

Lê Hồng Cảnh

Phó Chánh Thanh tra

3855146

canhlh.svhttdl@sonla.gov.vn

7

Nguyễn Thị Kim Oanh

Q. TP KHTC

3855830

oanhntk.svhttdl@sonla.gov.vn

8

Nguyễn Khắc Minh

PTP KHTC

3859158

minhnk.svhttdl@sonla.gov.vn

9

Bùi Khắc Bạo

TP Quản lý Du lịch

3759123

baobk.svhttdl@sonla.gov.vn

10

Hoàng Thị Sinh

PTP Quản lý Du lịch

3855714

sinhht.svhttdl@sonla.gov.vn

11

Hồ Sơn Hải

TP Quản lý TDTT

3759125

sonhm.svhttdl@sonla.gov.vn

12

Nguyễn Văn Hợp

PTP Quản lý TDTT

3859183

hopnv.svhttdl@sonla.gov.vn

13

Đinh Thị Lan

TP Xây dựng NSVH&GĐ

3759126

landt.svhttdl@sonla.gov.vn

14

Quàng Thị Liên

PTP Xây dựng NSVH&GĐ

3857527

lienqt.svhttdl@sonla.gov.vn