• 24/12/2022

  Tháo gỡ điểm nghẽn trong phát triển công nghiệp văn hóa

  Phát triển công nghiệp văn hóa được xác định là khâu đột phá trong Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam năm 2030 của Chính phủ. Trong những năm qua, phát triển công nghiệp văn hóa ở nước ta đã đạt được một số thành tựu đáng khích lệ, nhưng vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần được tháo gỡ để có thể biến các di sản văn hóa trở thành sức mạnh mềm, thúc đẩy hội nhập quốc tế và nâng cao vị thế đất nước. Ðây là nhận định của các chuyên gia tại Hội thảo đánh giá tổng kết 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa 2016-2021, tầm nhìn đến năm 2030 vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

 • 08/01/2022

  Sức bật từ các “thành phố sáng tạo”

  Có tiềm năng phát triển ở các lĩnh vực âm nhạc, văn học, nghệ thuật dân gian, nhiều thành phố của Việt Nam đã và đang hội tụ đầy đủ điều kiện để gia nhập Mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi sự chủ động, quyết tâm của các cấp chính quyền cùng những chính sách phù hợp dựa trên thực trạng và tiềm năng của từng thành phố.

 • 01/01/2022

  Tạo động lực phát triển kinh tế từ công nghiệp văn hóa

  Công nghiệp văn hóa có lợi thế là hạn chế khai thác tài nguyên, ít gây ô nhiễm; đồng thời, tạo ra sức sống mới cho di sản, khai thác tốt vốn văn hóa truyền thống, tăng cường sức mạnh mềm quốc gia. Là trung tâm văn hóa lớn nhất cả nước, Hà Nội đã có nhiều hoạt động thúc đẩy công nghiệp văn hóa, song vẫn còn nhiều lỗ hổng về nhận thức, chính sách. Vì vậy, thành phố đang nỗ lực tạo bước đột phá để trở thành một trong ba trung tâm công nghiệp văn hóa của cả nước theo Chiến lược phát triển Công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 • 29/11/2016

  NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ÐỐI VỚI HOẠT ÐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ KARAOKE TRÊN ÐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

  Karaoke là hình thức sinh hoạt văn hoá hiện đại, là sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc và hình ảnh, giữa giải trí và sở thích, là một hình thức thư giãn khá phổ biến, phù hợp với nhu cầu thực tiễn của cuộc sống thường nhật chúng ta.