Đung Giàng xây dựng đời sống văn hóa
Lượt xem: 125
Cách trung tâm xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên gần chục km, bản Đung Giàng có 153 hộ, chủ yếu là dân tộc Thái, Mường, là bản vùng thấp của xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên. Những năm qua, nhân dân trong bản luôn phát huy truyền thống đoàn kết, cùng nhau phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa.
anh tin bai
Bản Đung Giàng, xã Hồng Ngài.

Hằng năm, Ban quản lý bản đã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với nhiều hình thức đa dạng, phong phú thông qua hệ thống loa truyền thanh, lồng ghép vào các buổi họp bản; phát huy vai trò, uy tín của người cao tuổi trong vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và hương ước, quy ước của bản; tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tập thể, xây dựng nếp sống văn minh, bài trừ các tệ nạn xã hội... Vì vậy, nhiều năm qua, bản Đung Giàng không còn tồn tại những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, không còn tảo hôn, kết hôn cận huyết thống; bà con tích cực giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Bên cạnh đó, nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các loại giống cây mới có năng suất, chất lượng cao vào thâm canh, hiện bản đang canh tác 270 ha đất nông nghiệp, tổng sản lượng lương thực đạt gần 2.000 tấn/năm; trồng 40 ha cây ăn quả. Đàn gia súc được chăm sóc, bảo vệ, cả bản có gần 1.000 con gia súc, trên 4.000 con gia cầm, bà con thường xuyên làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh; nhiều hộ trong bản thực hiện mô hình chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại từ  8-12 con trâu, bò và hàng trăm con gia cầm, đem lại thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng/năm. Ngoài ra, bản còn tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi đất nông nghiệp bạc màu sang trồng gần 65 ha cây lát khai thác lấy gỗ; quản lý bảo vệ gần 330 ha rừng tự nhiên.

Ông Lò Văn Thành, Bí thư, Trưởng bản Đung Giàng, cho biết: Chi bộ, Ban quản lý bản lãnh đạo nhân dân xây dựng đời sống văn hóa gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân trong bản đã hiến gần 500 m² đất, góp gần 200 triệu đồng và hàng trăm ngày công để bê tông hóa 5,5 km đường nội bản, tạo thuận lợi cho người dân vận chuyển hàng hóa được dễ dàng, bản đã đạt 15/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Đến nay, bản đã có điện lưới quốc gia, các hộ đều được xem truyền hình, trẻ em trong độ tuổi được đến trường. Kinh tế phát triển, đời sống ổn định, người dân có điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Hiện bản có 1 đội bóng đá nam, 2 đội bóng đá nữ, 1 đội bóng chuyền da nam, 1 đội bóng chuyền hơi nữ, 3 đội văn nghệ. Bản cũng thành lập 11 nhóm liên gia tự quản hoạt động tích cực nên nhiều năm nay, giữ vững danh hiệu bản không có ma túy; an ninh trật tự được giữ vững, nhân dân yên tâm sản xuất, đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Hiện, bản chỉ còn 24 hộ nghèo; 55% hộ có nhà xây kiên cố, khang trang, sạch đẹp; gần 89% số hộ được công nhận gia đình văn hóa, 100% gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc hiếu, việc hỷ và lễ hội; hơn 10 năm liên tục bản được công nhận danh hiệu “Bản văn hóa”.

Phát huy những kết quả đạt được, người dân bản Đung Giàng ngày càng gắn bó, đoàn kết, xây dựng gia đình, bản văn hóa, giữ gìn những nét đẹp văn hóa truyền thống, phát triển kinh tế, xóa đói nghèo, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền xã Hồng Ngài hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Tác giả: Theo Báo Sơn La