• Image

  TỔ CHỨC NGÀY HỘI VĂN HÓA, THỂ THAO DÀNH CHO NGƯỜI GIÀ VÀ TRẺ EM TẠI XÃ TÔNG CỌ, HUYỆN THUẬN CHÂU

  Thực hiện Kế hoạch số 2221/KH-SVHTT&DL ngày 03/10/2022 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022; Kế hoạch số 2442/KH-SVHTT&DL ngày 21/10/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao dành cho trẻ em và người cao tuổi tại xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu năm 2022. Ngày 25/11/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao dành cho trẻ em và người cao tuổi tại xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu.

 • Image

  Huyện Vân Hồ tổ chức thành công Liên bản, tiểu khu văn hóa tiêu biểu lần thứ II

  Thực hiện kế hoạch công tác, trong 02 ngày 12 và 13 tháng 7 năm 2022, UBND huyện Vân Hồ đã tổ chức thành công Liên bản, tiểu khu văn hóa tiêu biểu lần thứ II.

 • Image

  Phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình và xã hội

  Chiều 7/7, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Ký kết chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Hội Người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2022-2026.

 • Image

  Chương trình nghệ thuật Gia đình ấm áp yêu thương

  Tối 27/6, tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La đã tổ chức Chương trình nghệ thuật “Gia đình ấm áp yêu thương hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam (28/6).

 • Image

  Ứng xử có văn hóa giữa các thành viên trong gia đình

  Gia đình là “tế bào của xã hội”, là nơi nuôi dưỡng, hình thành nhân cách, phẩm chất đạo đức của mỗi con người, góp phần xây dựng xã hội văn minh, hiện đại. Đó là thông điệp mà Chương trình văn nghệ tuyên truyền văn hóa ứng xử trong gia đình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức tại xã Chiềng Khoong (Sông Mã).

 • Image

  Chương trình văn nghệ tuyên truyền văn hóa ứng xử trong gia đình

  Ngày 22/4, tại bản Lè, xã Chiềng Khoong (Sông Mã), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Sông Mã tổ chức Chương trình văn nghệ tuyên truyền văn hóa ứng xử trong gia đình.

 • Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cộng tác viên Dân số và gia đình huyện Quỳnh Nhai

  Trong hai ngày 16 và 17/6/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị tập huấn, nâng cao năng lực cho 60 học viên là Cộng tác viên Dân số và Gia đình các bản thuộc huyện Quỳnh Nhai.

 • Image

  Gia đình văn hóa, xã hội văn minh

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vai trò của gia đình. Bác khẳng định: “Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình”. Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, những năm qua, phong trào xây dựng gia đình văn hóa ở tỉnh ta được thể hiện rõ nét qua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội; cải thiện đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân.

 • Image

  Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ công tác viên Dân số và Gia đình

  Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ công tác viên Dân số và Gia đình tại huyện Thuận Châu và huyện Sông Mã.

 • Image

  Tổng kết 03 năm xây dựng mô hình sửa đổi quy ước, hương ước đảm bảo nguyên tắc Bình đẳng giới tại 40 bản của 5 xã, huyện Bắc Yên

  Thực hiện Kế hoạch 1438/KH-SVHTTDL ngày 12/10/2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La về việc hỗ trợ triển khai xây dựng, sửa đổi quy ước, hương ước đảm bảo nguyên tắc Bình đẳng giới tại huyện Bắc Yên. Ngày 10/11/2015, tại Nhà văn hóa xã Xím Vàng, UBND huyện Bắc Yên đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 03 năm xây dựng mô hình sửa đổi quy ước, hương ước đảm bảo nguyên tắc Bình đẳng giới (2013 – 2015) tại 5 xã Xím Vàng, Hang Chú, Háng Đồng, Làng Chếu, Tà Xùa.