Xây dựng đời sống văn hóa ở Mường La
Lượt xem: 489
Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Mường La đã góp phần giữ gìn, phát huy và tôn vinh nét đẹp văn hóa tốt đẹp các dân tộc; nâng cao đời sống tinh thần, người dân phấn khởi cùng nhau phát triển kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới.

Đội văn nghệ bản Mường Chiến, xã Ngọc Chiến (Mường La) thường xuyên luyện tập, biểu diễn. (Ảnh chụp trước 27/4)

 

Ông Nguyễn Văn Sáng, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện, cho biết: Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động dưới nhiều hình thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ và nhân dân. Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao; lồng ghép với phong trào thi đua yêu nước và các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện và các xã, thị trấn theo từng năm, gắn các tiêu chí xây dựng đời sống văn hóa vào quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại địa phương.


Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với nhiệm vụ của các tổ chức hội và được cụ thể hóa bằng các phong trào, như: “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”; “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”; “Đoàn viên thanh niên lập thân, lập nghiệp”; “Cựu chiến binh giúp nhau xóa đói nghèo”... Qua thực tế triển khai, phong trào đã trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH, giảm nghèo ở các cơ sở. Toàn huyện hiện có 8.168 hộ đạt tiêu chuẩn hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (6.854 hộ cấp xã, 1.146 hộ cấp huyện, 168 hộ cấp tỉnh), tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 27%.


Mường Chùm một trong những xã tiêu biểu thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, hiện 16/16 bản có nhà văn hóa, duy trì 16 đội văn nghệ; năm 2020 có gần 70% số hộ đạt gia đình văn hóa, trong đó, 226 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục... góp phần giữ vững tiêu chí văn hóa của xã đạt chuẩn nông thôn mới.


Ông Lò Văn Hoản, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết: Thực hiện phong trào đã góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết trong nhân dân, những hủ tục lạc hậu dần bị đẩy lùi, không còn việc thách cưới, tảo hôn; việc hiếu, hỷ được tổ chức tiết kiệm, nhanh gọn. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, người dân đã cùng nhau chấp hành tốt quy định phòng chống dịch bệnh.


Thực hiện chủ trương xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao, huyện Mường La tranh thủ sự đầu tư của Nhà nước, phát huy nội lực xây dựng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động văn hóa, từng bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng nhiệm vụ chính trị của huyện và nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.


Đến nay, toàn huyện có 16/16 nhà văn hóa xã; 182/206 nhà văn hóa bản, tiểu khu; các xã, thị trấn đều có sân cầu lông, bóng chuyền, bóng đá... cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người tham gia tập luyện thể dục thể thao, tỷ lệ người dân thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao trên địa bàn chiếm 30%. Toàn huyện có 15.350 hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” chiếm 70% số hộ; có 108/206 bản, tiểu khu được công nhận bản, tiểu khu văn hóa; 126/127 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 15/16 xã, thị trấn và 51 cơ quan, đơn vị, trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; 100% các xã, thị trấn đã hoàn thiện việc xây dựng quy ước bản, tiểu khu, phát huy vai trò của các tổ hòa giải, giải quyết những mâu thuẫn phát sinh ngay tại cơ sở...


Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Mường La đã và đang lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Mường La đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.