• 24/12/2022

  Thành phố chú trọng xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở

  Nhiều năm qua, phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng trên địa bàn Thành phố diễn ra sôi nổi, trở thành “món ăn” tinh thần bổ ích, lành mạnh của nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

 • 03/11/2022

  Đung Giàng xây dựng đời sống văn hóa

  Cách trung tâm xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên gần chục km, bản Đung Giàng có 153 hộ, chủ yếu là dân tộc Thái, Mường, là bản vùng thấp của xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên. Những năm qua, nhân dân trong bản luôn phát huy truyền thống đoàn kết, cùng nhau phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa.

 • 06/08/2022

  Tổ chức đoàn công tác học tập kinh nghiệm về xây dựng nếp sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mời tại thanh phố Đà Nẵng

  Từ ngày 30/7/2022 đến ngày 05/8/2022, đoàn công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do đồng chí Đỗ Thế Công - Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo một số phòng chức năng thuộc Sở, lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin một số huyện trên địa bàn tỉnh đã có đợt công tác học tập kinh nghiệm về xây dựng nếp sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới tại thành phố Đà Nẵng.

 • 06/07/2022

  Liên hoan bản, xóm văn hóa tiêu biểu huyện lần thứ V

  Ngày 5/7, huyện Quỳnh Nhai đã tổ chức liên hoan bản, xóm văn hóa tiêu biểu lần thứ V năm 2022. Tham dự liên hoan có 11 đội thi với 188 diễn viên, nghệ nhân đến từ các bản, xóm văn hóa tiêu biểu trên địa bàn.

 • 26/07/2021

  Xây dựng đời sống văn hóa ở Mường La

  Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Mường La đã góp phần giữ gìn, phát huy và tôn vinh nét đẹp văn hóa tốt đẹp các dân tộc; nâng cao đời sống tinh thần, người dân phấn khởi cùng nhau phát triển kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới.

 • 19/03/2021

  Xây dựng gia đình văn hóa ở Yên Châu

  Những năm qua, phong trào “Xây dựng gia đình văn hóa” được huyện Yên Châu quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện và đã có sự chuyển biến tích cực. Các gia đình không chỉ gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, đề cao tinh thần đoàn kết, tương trợ, góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của mỗi gia đình.

 • 26/02/2021

  Lốm Khiêu giữ vững danh hiệu bản văn hóa

  Tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với xây dựng nông thôn mới, giúp nhau phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự, đẩy lùi tệ nạn xã hội, giữ gìn vệ sinh môi trường, từ năm 2015 đến nay, bản Lốm Khiêu, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai luôn giữ vững danh hiệu bản văn hóa.

 • 03/12/2020

  Lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

  Sau 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh đã thực sự đi vào cuộc sống, lan tỏa vào từng lĩnh vực trong xã hội, khơi dậy tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 • 02/12/2020

  Chiềng Bằng đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

  Xã Chiềng Bằng (Quỳnh Nhai) có trên 1.440 hộ dân, thuộc các dân tộc: Thái, Kinh, La Ha, Kháng cùng sinh sống. Xã hiện có 7/11 bản đạt danh hiệu văn hóa; gần 80% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 100% trường học đạt danh hiệu văn hóa; 11/11 bản có nhà văn hóa kiên cố...

 • 03/09/2020

  Bản Thàn gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc

  Là bản duy nhất của xã Chiềng Pằn (Yên Châu) có 100% người dân tộc Khơ Mú với 57 hộ, 290 nhân khẩu. Tuy cuộc sống có nhiều thay đổi nhưng người dân bản Thàn luôn tích cực giữ gìn những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống lâu đời của dân tộc mình.