Tổ chức đoàn công tác học tập kinh nghiệm về xây dựng nếp sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mời tại thanh phố Đà Nẵng
Lượt xem: 287
Từ ngày 30/7/2022 đến ngày 05/8/2022, đoàn công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do đồng chí Đỗ Thế Công - Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo một số phòng chức năng thuộc Sở, lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin một số huyện trên địa bàn tỉnh đã có đợt công tác học tập kinh nghiệm về xây dựng nếp sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới tại thành phố Đà Nẵng.

Thực hiện Biên bản ghi nhớ số 01-BB/TUSL-TUĐN ngày 22/4/2021 giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về nội dung hợp tác, hỗ trợ, phát triển tỉnh Sơn La và thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021- 2025; Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2022 của UBND tỉnh Sơn La về hợp tác, hỗ trợ, phát triển giữa tỉnh Sơn La và thành phố Đà Nẵng năm 2022; Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2022 của UBND tỉnh về thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022. Từ ngày 30/7/2022 đến ngày 05/8/2022, đoàn công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do đồng chí Đỗ Thế Công - Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo một số phòng chức năng thuộc Sở, lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin một số huyện trên địa bàn tỉnh đã có đợt công tác học tập kinh nghiệm về xây dựng nếp sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới tại thành phố Đà Nẵng.

Đoàn công tác dự chương trình làm việc tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang

Trong chương trình công tác đoàn đã đi thực tế, làm việc với Thôn Trà Kiểm, UBND xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang; làm việc với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hòa Vang và Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng. Tại các buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung các nội dung:  việc bố trí nguồn lực đầu tư thiết chế văn hóa; hình thức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa; cách thức quản lý duy trì hoạt động của thiết chế văn hóa bản, tiểu khu, tổ dân phố; cách thức triển khai có hiệu quả việc xây dựng nếp nếp sống văn hóa tại cơ sở; việc tổ chức thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành…

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng,
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hòa Văn, UBND xã Hòa Phước.

Phát biểu kết thúc đợt chương trình làm việc, đồng chí Đỗ Thế Công - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng và các đơn vị có liên quan của Thành phố Đà Nẵng đã tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn công tác tham quan thực tế, học tập kinh nghiệm, hoàn thành chương trình công tác đã đề ra. Đồng chí Trưởng đoàn công tác mong rằng trong quá trình nghiên cứu, triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gian tới tại tỉnh Sơn La, sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ xa của đơn vị bạn./.

Tác giả: Đinh Thị Lan - Trường phòng Xây dựng NSVH&GĐ