Xây dựng gia đình văn hóa ở Yên Châu
Lượt xem: 437
Những năm qua, phong trào “Xây dựng gia đình văn hóa” được huyện Yên Châu quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện và đã có sự chuyển biến tích cực. Các gia đình không chỉ gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, đề cao tinh thần đoàn kết, tương trợ, góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của mỗi gia đình.

Phụ nữ xã Chiềng Đông lưu giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống.

Chú trọng nâng cao chất lượng phong trào “Xây dựng gia đình văn hóa”, huyện Yên Châu đã triển khai nhiều giải pháp và thực hiện đồng bộ. Ông Vì Văn Ngọc, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Châu, cho biết: Hằng năm, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động, hướng dẫn cơ sở tổ chức bình xét và công nhận danh hiệu gia đình văn hóa theo Quy chế; tuyên truyền các tiêu chí đánh giá danh hiệu gia đình văn hóa; vận động hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tháo gỡ khó khăn trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa tại cơ sở. Bên cạnh đó, huyện tổ chức gần 300 buổi tuyên truyền lồng ghép với các nội dung sinh hoạt văn hóa văn nghệ, phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; đội tuyên truyền lưu động tuyên truyền các tiêu chí về xây dựng gia đình văn hóa bằng tiếng Thái và tiếng phổ thông.

Để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đi vào chiều sâu, việc tuyên truyền, công tác tuyên dương khen thưởng các gia đình văn hoá hằng năm được duy trì, đã cổ vũ nhân dân tích cực xây dựng đời sống văn hóa. Điển hình như dòng họ Quàng, họ Hà, họ Hoàng, họ Lò ở các xã Sặp Vạt, Chiềng Khoi, Viêng Lán, Chiềng Sàng, Chiềng Hặc; gia đình các ông: Đặng Ngọc Ban, tiểu khu 5, thị trấn Yên Châu;  Hà Văn Thật, bản Lóng Khướng, xã Mường Lựm; Vì Văn Khăm, bản Pha Cúng, xã Lóng Phiêng... Những gia đình được vinh danh là điển hình “tổ ấm hạnh phúc”, nuôi dạy con cháu chăm ngoan, học giỏi, thành đạt, là tấm gương để các gia đình, dòng họ khác noi theo. Nhờ có phong trào đã loại bỏ các hủ tục lạc hậu, gia đình duy trì nếp sống lành mạnh, tình trạng bạo lực gia đình giảm mức đáng kể; đặc biệt, duy trì được gia đình 3 - 4 thế hệ chung sống hòa thuận, tiến bộ.

Đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá còn thể hiện rõ hơn khi các gia đình đã tự ý thức nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nội dung quy ước, hương ước của bản, xóm như trong việc cưới, việc tang; hưởng ứng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; tích cực lao động sản xuất để xóa đói, giảm nghèo, giúp đỡ nhau làm giàu chính đáng. Nhiều gia đình đã thực hành hiệu quả tiết kiệm và mua sắm đầy đủ các trang thiết bị phục vụ đời sống sinh hoạt gia đình, mức hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần được nâng cao. Tính đến nay, toàn huyện có trên 97% số hộ gia đình được xem truyền hình, trên 90% số hộ gia đình được sử dụng nước sạch, gần 90% số hộ gia đình thường xuyên luyện tập các môn thể thao dân tộc và hiện đại. Toàn huyện Yên Châu hiện có hơn 12.000 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm trên 65% số hộ của huyện, 100% các bản đều có hương ước, quy ước; duy trì hoạt động có hiệu quả 5 CLB gia đình phát triển bền vững, 174 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, 36 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng và hoạt động có hiệu quả 15 đường dây nóng để người dân thông tin khi cần thiết.

Phát huy kết quả đã đạt được, huyện Yên Châu tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tăng cường sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong công tác triển khai, thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa; tăng nguồn kinh phí khen thưởng hoạt động phong trào hàng năm, góp phần giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp trong các gia đình.