Chiềng Bằng đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
Lượt xem: 459
Xã Chiềng Bằng (Quỳnh Nhai) có trên 1.440 hộ dân, thuộc các dân tộc: Thái, Kinh, La Ha, Kháng cùng sinh sống. Xã hiện có 7/11 bản đạt danh hiệu văn hóa; gần 80% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 100% trường học đạt danh hiệu văn hóa; 11/11 bản có nhà văn hóa kiên cố...

Đội văn nghệ bản Bỉa Ban, xã Chiềng Bằng (Quỳnh Nhai) thường xuyên luyện tập.

Đồng chí Điêu Quỳnh Nga, Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Bằng, cho biết: Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xã đã chỉ đạo các bản tổ chức cho nhân dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, bản văn hóa. Trong thực hiện, phát huy vai trò của trưởng bản, người cao tuổi vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hương ước, quy ước của bản; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, từng bước đẩy lùi các hủ tục lạc hậu...

Xác định xóa đói, giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xã tập trung chỉ đạo nhân dân tích cực thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Trong đó, thâm canh hơn 100 ha lúa 2 vụ, sản lượng gần 300 tấn thóc/năm; gần 100 ha ngô, sắn, sản lượng hơn 600 tấn/năm. Ngoài ra, còn trồng trên 30 ha rau màu để tăng thu nhập. Chăn nuôi gia súc, gia cầm cũng được chú trọng phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, hiện xã có gần 4.000 con trâu, bò; trên 1.230 con dê; hơn 31.700 con gia cầm... Đồng thời, duy trì hoạt động của HTX sản xuất nước mắm và 18 HTX nuôi trồng thủy sản,  với trên 3.770 lồng cá, sản lượng nuôi và đánh bắt thủy sản ước đạt 580 tấn/năm... Nhờ đó, thu nhập bình quân đạt 34 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,98%.

Bản Bỉa Ban giữ vững bản văn hóa hơn 10 năm qua. Theo anh Là Văn Phương, Bí thư Chi bộ bản: Trong phát triển kinh tế, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con đưa các loại giống cây trồng mới có năng suất cao vào sản xuất. Đồng thời, mời cán bộ khuyến nông xã về hướng dẫn bà con áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi. Cả bản hiện có hơn 10 ha lúa 2 vụ, sản lượng trên 40 tấn/năm; duy trì nuôi gần 600 con gia súc, trên 3.200 con gia cầm các loại; hơn 180 lồng cá... Thu nhập bình quân đạt trên 30 triệu đồng/người/năm. Bản có 2 đội văn nghệ, 1 đội thể thao, thường xuyên tập luyện, biểu diễn phục vụ bà con trong các ngày lễ, tết. Bản còn tổ chức cho bà con trồng cây xanh xung quanh nhà văn hóa, 2 bên trục đường bản; duy trì dọn vệ sinh khu dân cư định kỳ 1 lần/tháng...

Bên cạnh đó, ban quản lý các bản đã vận động nhân dân thực hiện nếp sống mới trong việc hiếu, việc hỷ, nhưng vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống. Người dân tự giác thực hiện tốt chính sách dân số, không còn tình trạng tảo hôn, hay kết hôn cận huyết thống. Toàn xã hiện có 11 đội văn nghệ, 11 đội bóng đá, bóng chuyền... thường xuyên tổ chức giao lưu, thi đấu giao hữu giữa các bản trong xã, hoặc với các xã lân cận. Đặc biệt năm 2019, đoàn vận động viên của xã tham gia Tuần Văn hóa, thể thao và du lịch huyện Quỳnh Nhai đã đoạt được nhiều kết quả cao ở các nội dung: Đua thuyền, thi trang phục cải biên, trang phục truyền thống, thi dẫn chương trình du lịch, múa văn hóa cộng đồng, ẩm thực, bắt cá, kéo sợi...

Thời gian tới, xã Chiềng Bằng tiếp tục gắn thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân duy trì, phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả; đưa phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao hoạt động đi vào chiều sâu; giữ gìn môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp... Phấn đấu duy trì và nâng cao các tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới.