Nhân dân Mường Hung đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
Lượt xem: 555
Báo Sơn La - Là xã biên giới của huyện Sông Mã, Mường Hung có 15 km đường biên giáp với nước CHDCND Lào. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền và MTTQ của xã đã chỉ đạo, cụ thể hóa nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” vào điều kiện thực tế địa phương.

Cán bộ văn hóa xã Mường Hung vận động thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động “TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư” tại gia đình.

 

Vận động đồng bào thi đua yêu nước, đoàn kết, định canh, định cư, giúp nhau phát triển kinh tế, thực hiện nghiêm Quy chế biên giới và gìn giữ tình đoàn kết gắn bó keo sơn của nhân dân hai nước Việt Nam - Lào; đấu tranh, phòng, chống với những âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh trật tự nơi biên cương của Tổ quốc.

Mặt trận Tổ quốc xã đã chỉ đạo ban công tác mặt trận các bản, tổ tuyên truyền 5 nội dung của cuộc vận động tới nhân dân. Tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” tại 44 bản, với nhiều hoạt động thiết thực như: biểu dương các điển hình tiên tiến, gia đình văn hóa; quyên góp, ủng hộ xây nhà đại đoàn kết, quỹ vì người nghèo... Từ năm 2008 đến nay, toàn xã đã quyên góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” gần 48 triệu đồng, phối hợp hỗ trợ xóa 10 nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo; quyên góp, ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” hơn 21 triệu đồng. Đồng thời, huy động các nguồn lực xây dựng 19 nhà văn hóa bản, phục vụ các hoạt động chung của cộng đồng các khu dân cư; xây dựng 15 đội văn nghệ hoạt động thường xuyên, có chất lượng; 12 đội bóng đá, 5 đội cầu lông, 44 bản đều đã xây dựng được quy ước, hương ước. Nhờ vậy, các hình thức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, TDTT của xã luôn đổi mới, người dân trong các khu dân cư đoàn kết, phát triển kinh tế và giữ gìn các nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tích cực bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín, dị đoan.

Điển hình là bản Bua Hin, có 100% dân tộc Mông sinh sống. Trước năm 2008, bản chưa có nhiều mô hình kinh tế nên số hộ nghèo còn cao. Phát huy điều kiện tự nhiên, lợi thế có bãi chăn thả và các chính sách hỗ trợ, cho vay vốn của tỉnh, MTTQ xã cùng các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động các hộ trong bản vay vốn đầu tư phát triển chăn nuôi đại gia súc. Đến nay, tổng đàn gia súc của bản lên đến hơn 200 con và nhiều hộ xây dựng được mô hình kinh tế trang trại như các hộ ông Sộng A Pó, Sộng Bả Vạ có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Bên cạnh đó còn có nhiều khu, cụm dân cư là điểm sáng trong xây dựng phong trào văn hóa văn nghệ phát triển mạnh như: Phiêng Pẻn, Hát So, bản Cát, Nà Cần nhiều năm liên tục đạt tiêu chuẩn bản văn hóa. Phiêng Pẻn nhiều năm liền được công nhận là bản không có ma túy, an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững, không có trường hợp vi phạm pháp luật; không có tảo hôn, không có người sinh con thứ 3 trở lên; nhân dân đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, thu nhập bình quân đầu người đạt 18 triệu đồng/năm; bản còn duy trì đội văn nghệ hoạt động hiệu quả,  phục vụ bà con.

Hưởng ứng phong trào giữ gìn đường làng ngõ xóm, bản xanh, sạch đẹp người dân ở đội 6 và các bản Mường Hung, Mường Tở đã đóng góp hàng trăm ngày công lao động cùng với nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước làm các tuyến đường bê tông vào bản, vào xóm; xây dựng các công trình phụ kiên cố; đào hố rác cộng đồng và bố trí khu chuồng trại chăn nuôi ra xa nơi ở; một số hộ đã lắp đặt bể Biogas tận dụng khí đốt, giảm thiểu chất thải ra môi trường. Hằng tuần, các nhóm liên gia tự quản, hội tự quản đôn đốc bà con vệ sinh sạch sẽ đường làng, ngõ xóm và nơi ở. Nhiều năm liền các đơn vị trên được đánh giá là những điển hình về phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” của xã Mường Hung đã mang lại hiệu quả thiết thực, đánh dấu sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng, tạo sự gắn bó và tương thân tương ái, phát huy sức mạnh nội lực và vai trò làm chủ của nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 

Khánh Vân