Tổ chức trình diễn, tái hiện, tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Mợi của người Mường tại bản Kẽm, xã Mường Lang, huyện Phù Yên
Lượt xem: 193
Thực hiện nhiệm vụ của Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023 thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2020 -  2025, Ngày 15,16/10/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La phối hợp với UBND huyện Phù Yên tổ chức trình diễn, tái hiện, tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Mợi của người Mường tại bản Kẽm, xã Mường Lang, huyện Phù Yên nhằm góp phần nghiên cứu, sưu tầm, phục hồi, phát huy di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Mợi của người Mường.

Đây là lễ hội có ý nghĩa quan trọng đối với các thầy Mợi, việc tổ chức lễ hội nhằm tỏ lòng tôn kính và cảm ơn đối với tổ Mợi đã phù hộ cho mọi người khỏe mạnh, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, bản mường no ấm. Đồng thời, tưởng nhớ công lao của thổ công, thổ địa...đã có công xây dựng, khai khẩn mở mang đất, gìn giữ, phát triển bản làng và tưởng nhớ tới tổ tiên những người có công sinh thành. 

anh tin bai

Thầy Mợi đang thực hiện nghi lễ mời tổ tiên và các thần linh về dự lễ

Đây cũng là dịp mọi người trong bản được gặp gỡ giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm chuẩn bị cho một năm mới bắt đầu... Lễ hội được tổ chức với phần lễ đan xen với múa Mợi và các trò diễn như trọc lỗ tra hạt, trâu đi cày, gieo hạt, gặt lúa, khỉ đu dây...làm cho Lễ hội thêm phong phú, đa dạng.

  anh tin bai

Các Thầy Mợi tham gia các trò diễn trong lễ hội

Thông qua buổi trình diễn, tái hiện, tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Mợi của người Mường nhằm bảo vệ di sản, đảm bảo sự tôn trọng đối với di sản văn hóa Lễ hội Mợi của người Mường, góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của di sản đối với công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan quản lý và nhân dân trên địa bàn. Khuyến khích tính sáng tạo và lòng tự tôn trong các cộng đồng và cá nhân của người Mường với những biểu đạt và việc thực hành di sản văn hóa phi vật thể. Đồng thời khơi lại truyền thống văn hoá cổ, góp phần giữ gìn bản sắc văn hoá tâm linh truyền thống của cộng đồng dân tộc Mường tại bản Kẽm, xã Mường Lang, huyện Phù Yên./.

Tác giả: Nguyễn Thị Oanh - Phòng Quản lý Văn hoá