Tổ chức lớp tập huấn, truyền dạy dân ca của người Kháng tại huyện Quỳnh Nhai
Lượt xem: 330
Thực hiện Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023 thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2020 -  2025. Sáng ngày 29/3/2023 tại nhà văn hóa xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Quỳnh Nhai tổ chức khai mạc lớp tập huấn, truyền dạy dân ca của người Kháng.
anh tin bai

Toàn cảnh lớp tập huấn

Tới dự khai mạc có đồng chí  Phạm Hồng Thu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đồng chí Điêu Thị Nhất, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quỳnh Nhai và tập thể Lãnh đạo, cán bộ UBND xã Cà Nàng; đặc biệt với sự tham gia của nghệ nhân Lò Thị Phấư và 41 học viên là đồng bào dân tộc Kháng.

  anh tin bai

Đồng chí Phạm Hồng Thu, Phó giám đốc Sở VHTT&DL phát biểu khai mạc

Trong thời gian 05 ngày, các học viên được nghệ nhân Lò Thị Phấư truyền dạy cách thức thể hiện các làn điệu dân ca như: Hát ru; Hát đối đáp giao duyên; Hát mừng Đảng, mừng xuân mới; Hát mừng nhà mới; Hát mừng vui ngày hội; Hát mừng đôi lứa; Hát vui hội mùa lúa chín; Hát xuôi dòng sông.

  anh tin bai

Học viên biểu diễn báo cáo chương trình lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn nhằm góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp; các làn điệu dân ca của đồng bào dân tộc Kháng gắn với các hoạt động văn hóa cơ sở, từng bước nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Kháng trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai; qua đó đổi mới tổ chức và nhân rộng các mô hình Câu lạc bộ dân ca truyền thống gắn với phát triển du lịch; phát huy vai trò trách nhiệm của cộng đồng trong việc gìn giữ và phát huy các làn điệu dân ca đặc sắc của dân tộc Kháng trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai.

Tác giả: Nguyễn Thị Oanh - Phòng Quản lý Văn hoá