THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHONG TẶNG DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN” VÀ “NGHỆ NHÂN ƯU TÚ”
Lượt xem: 247
Ngày 09/9/2022, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành các Quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” lần thứ III - năm 2022 cho 628 nghệ nhân đã có nhiều cống hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. 

Trong đợt phong này, tỉnh Sơn La vinh dự có 02 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”; 08 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” và 01 cá nhân được truy tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” thuộc loại hình văn hóa phi vật thể.

Với 10 nghệ nhân được phong tặng đợt này, tính đến nay tỉnh Sơn La đã có 02 nghệ nhân Nhân dân; 36 nghệ nhân ưu tú trên lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, kết quả đó đã góp phần khẳng định về những đóng góp to lớn của các Nghệ nhân Nhân dân và Nghệ nhân ưu tú trong công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể nói riêng và các giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc Sơn La nói chung, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc trên quê hương Sơn La./.

Tác giả: Nguyễn Thị Oanh - Phòng Quản lý Văn hoá