TIN TỨC
 • Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, thường xuyên, vì vậy Cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 tập trung xây dựng dựng nền hành chính công khai, minh bạch; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công theo hướng hiện đại, nhanh chóng, thuận tiện, lấy sự hài lòng cao nhất của người dân, doanh nghiệp là mục tiêu phục vụ; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số; Nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành của các phòng, đơn vị trong công tác CCHC của Sở. Tăng cường trách nhiệm của các phòng, đơn vị, người đứng đầu và các cá nhân trong việc triển khai nhiệm vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC của Sở.
 • V/v nghiên cứu, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới ngành văn hóa, thể thao và du lịch ban hành năm 2021
 • Nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngày 12/11/2021, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 1909/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030.
 • Thực hiện Quyết định 633/QĐ-BVHTTDL ngày 04/02/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch về việc tổ chức Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách - Chào mừng Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021).
 •  “Vũ điệu kết đoàn” – tác phẩm hiệu triệu tình đoàn kết dân tộc do đồng chí Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội sáng tác đã và đang được phổ biến, lan tỏa sâu rộng bằng nhiều hình thức, trong đó có hoạt động tập huấn, truyền dạy cho các diễn viên, hạt nhân văn nghệ trên địa bàn tỉnh.
 • V/v thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La
 • Ngày 15/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lớp tập huấn, truyền dạy tác phẩm múa “Vũ điệu kết đoàn” (bước 1) cho 75 học viên đến từ Trung tâm Truyền thông - Văn hóa và hạt nhân văn nghệ cơ sở của các huyện, thành phố.
Thăm dò ý kiến
Địa điểm yêu thíchBình chọn Xem kết quả
Thống kê truy cập
 • Đang online: 9
 • Hôm nay: 84
 • Trong tuần: 4,876
 • Tất cả: 395,411