Thông báo kết quả vòng 2 (phỏng vấn, thực hành) kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 của Sở Văn háo Thể thao và Du lịch
Lượt xem: 862
Thông báo kết quả vòng 2 (phỏng vấn, thực hành) kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 của Sở Văn háo Thể thao và Du lịch