Xây dựng đời sống văn hóa ở Phù Yên
Lượt xem: 648
Báo Sơn La -Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Phù Yên đạt được nhiều kết quả, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Tiết mục múa quạt trong Hội diễn nghệ thuật quần chúng xã Gia Phù.

  

Theo bà Đinh Thị Ngân, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện thì phong trào đã đi vào cuộc sống, Ban chỉ đạo các cấp thường xuyên được kiện toàn, chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động sát với thực tế, xây dựng các mô hình điển hình thực hiện tốt việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trên địa bàn.

Trong quá trình thực hiện phong trào, huyện chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cơ sở với nhiều hình thức: tuyên truyền miệng, pa nô băng rôn, khẩu hiệu, lồng ghép tuyên truyền trong các buổi giao lưu văn nghệ, các buổi họp dân hay sinh hoạt tổ chức hội, đoàn thể, câu lạc bộ; các buổi chiếu phim lưu động về các nội dung, mô hình điểm của phong trào... giúp người dân nâng cao nhận thức, hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của phong trào và tham gia thực hiện một cách tự giác, hiệu quả.

Xây dựng và duy trì tốt phong trào đã tác động mạnh mẽ tới phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo làm giàu chính đáng; nông dân mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, chọn cây trồng, vật nuôi có năng suất cao vào phát triển sản xuất. Năm qua, toàn huyện có 3.450 hộ gia đình đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi; nhiều bản đổi mới phương thức làm ăn, tăng thu nhập cao như: trồng cam đường ở bản Văn Yên, Phúc Yên (xã Mường Thải); trồng dưa ở bản Lềm (Huy Tân); chăn nuôi gia súc kết hợp với trồng cây ăn quả chất lượng cao ở bản Nghĩa Hưng (Mường Cơi); phát triển nuôi cá lồng trên hồ sông Đà...

Công tác tuyên truyền thực hành tiết kiệm, thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, tự giác trong bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn được thực hiện thường xuyên. Đến nay, toàn huyện đã có 23 xã, 175 bản, khối phố có nhà văn hóa; 55 sân bóng đá, 23 sân cầu lông hoạt động thường xuyên, đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn nghệ, thể thao, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của người dân. Các bản, khối phố duy trì và phát triển các đội văn nghệ, phát huy các bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Nhiều đội văn nghệ của các bản hoạt động thường xuyên, hiệu quả, gìn giữ được các điệu múa truyền thống của dân tộc như: đội văn nghệ bản Nà Phái, xã Huy Bắc; đội văn nghệ bản Sọc, xã Mường Bang; các đội văn nghệ thuộc xã Quang Huy...

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng bản, khối phố văn hóa cũng nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo nhân dân, góp phần tạo cho người dân ý thức tự quản, gắn kết cộng đồng, nâng cao mối quan hệ tình làng nghĩa xóm tốt đẹp, xây dựng bản, xã văn minh. Quá trình xét công nhận các danh hiệu được Ban chỉ đạo các cấp xét chặt chẽ từ khâu thẩm định, rà soát các tiêu chí, đảm bảo công bằng tạo kết quả chính xác, chất lượng. Năm qua, Phù Yên có 62% hộ được công nhận gia đình văn hóa, 46% bản, khối phố văn hóa.

Những thành quả trong phong trào  toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở Phù Yên là sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và toàn thể nhân dân, là cơ sở vững chắc để Phù Yên tiếp tục triển khai thực hiện phong trào ngày càng thêm hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Tặng Đào