Tổ chức Tập huấn nghiệp vụ phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình năm 2015
Lượt xem: 525
Thực hiện Kế hoạch số 639/KH- SVHTTDL ngày 25/5/2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn nghiệp vụ phong trào Toàn dân đoàn kết XD ĐSVH và công tác gia đình năm 2015. Trong tháng 7 và tháng 8/2015, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức 02 Lớp tập huấn nghiệp vụ phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình năm 2015 cho 274 học viên là công chức văn hoá các xã, phường, thị trấn và chuyên viên phòng Văn hoá - Thông tin các huyện, thành phố tại huyện Mường La và thành phố Sơn La.


Đồng chí Vì Xuân Chương - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL - Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh tham gia giảng dạy tại lớp tập huấn Ảnh: Hoàng Huyền

Trong thời gian tập huấn, các học viên đã được các giảng viên hướng dẫn tìm hiểu các văn bản chỉ đạo mới của Trung ương, của tỉnh về phong trào TDĐKXDĐSVH và công tác gia đình như: Hướng dẫn kiện toàn, bổ sung quy chế hoạt động BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp; Hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội; Hướng dẫn tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận danh hiệu Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá trên địa bàn tỉnh Sơn La;  Hướng dẫn triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020; Hướng dẫn Kế hoạch thực hiện Đề án “Kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Sơn La; Kỹ năng xây dựng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại các xã, phường, thị trấn….

Các học viên đã trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai phong trào ở cơ sở. Đồng chí Vì Xuân Chương - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL - Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh đã giải đáp những ý kiến trao đổi và định hướng giải quyết những khó khăn, vướng mắc để tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và công tác gia đình phát triển đồng đều, chất lượng ở cơ sở. Bên cạnh đó, Ban tổ chức lớp học còn tổ chức cho các học viên đi tham quan, học tập, trao đổi thực tế tại một số mô hình điểm về phong trào và công tác gia đình của huyện Mường La./.

Hoàng Huyền