Phụ nữ Mường Giàng xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch
Lượt xem: 458
Những năm qua, Hội Phụ nữ xã Mường Giàng (Quỳnh Nhai) thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, góp phần đẩy lùi tình trạng bạo lực gia đình; giảm tỷ lệ hộ nghèo, trẻ em suy dinh dưỡng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật... Các hội viên tương trợ, giúp đỡ nhau xây dựng gia đình văn hóa.

Một buổi sinh hoạt của Chi hội phụ nữ xóm 5, xã Mường Giàng (Quỳnh Nhai).

Hiện, Hội Phụ nữ xã Mường Giàng có 14 chi hội, với hơn 1.900 hội viên. Để thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, năm 2011, Hội đã chọn xây dựng mô hình điểm câu lạc bộ “Gia đình 5 không, 3 sạch”, gắn với xây dựng nông thôn mới tại xóm 5 để rút kinh nghiệm và nhân diện rộng. Đến nay, toàn xã đã có 9 mô hình câu lạc bộ “5 không, 3 sạch”, với hơn 1.400 hội viên. Cùng với đó, Hội chỉ đạo các chi hội thành lập các mô hình "5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”; xây dựng mô hình “Đường hoa phụ nữ”, “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch”. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền, giáo dục Luật Bình đẳng giới, Pháp lệnh dân số, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Giao thông đường bộ...

Chị Mè Thị Xuân, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, cho biết: Quá trình thực hiện cuộc vận động, Hội đã hướng dẫn các chi hội lồng ghép tuyên truyền các nội dung của cuộc vận động trong các buổi sinh hoạt. Hằng năm, tổ chức cho 100% hộ gia đình đăng ký thực hiện 8 tiêu chí của cuộc vận động; chỉ đạo các chi hội tổ chức phát phiếu cho từng gia đình hội viên tự đánh giá kết quả thực hiện từng tiêu chí. Qua thực hiện cuộc vận động, nhiều gia đình hội viên đã biết cách phát triển kinh tế; được trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; thực hiện mỗi gia đình sinh từ 1-2 con; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, giữ gìn và bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới. Hằng năm, có 91,8% số gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí cuộc vận động.

Việc thực hiện các tiêu chí được Hội Phụ nữ xã cụ thể hóa thành những việc làm thiết thực, cụ thể. Đơn cử như tiêu chí “Không đói nghèo”, Hội phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện xây dựng các mô hình kinh tế; phối hợp chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất cho hội viên; vận động hội viên đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, kết hợp đầu tư thâm canh theo hướng sản xuất hàng hóa; vận động 95% số hộ gia đình hội viên hưởng ứng phong trào “Mỗi gia đình hội viên nông thôn có 1 vườn rau và nuôi từ 10 con gia cầm trở lên”. Hiện nay, Hội đang nhận ủy thác với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện gần 10 tỷ đồng cho hơn 300 gia đình hội viên vay đầu tư phát triển sản xuất; duy trì hiệu quả “quỹ tiết kiệm 5 nghìn đồng”, giúp các hội viên vay không tính lãi để phát triển kinh tế, thoát nghèo.

Trong quá trình thực hiện tiêu chí không sinh con thứ 3, Hội đã chỉ đạo các chi hội phối hợp với cán bộ dân số xã, CTV dân số bản tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình... giúp chị em hiểu rõ lợi ích của việc sinh ít con, quan tâm giáo dục con em trong gia đình. Đến nay, tỷ lệ sinh con thứ 3 trong xã giảm còn 1,1%. Các tiêu chí: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ và các tiêu chí khác của cuộc vận động được triển khai sâu rộng, thu hút hội viên tham gia, đạt kết quả tốt, tạo chuyển biến tích cực trong hội viên. Đến nay, toàn Hội có 91% số gia đình hội viên đạt tiêu chí không đói nghèo; 98% số gia đình đạt tiêu chí không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội; 98% số gia đình không có trẻ em suy dinh dưỡng; trên 99% số gia đình đạt tiêu chí 3 sạch...

Về xóm 5, điều dễ nhận thấy là con đường vào xóm được quét dọn sạch sẽ, rác thải được thu gom, phân loại để đốt hoặc tập trung đúng nơi quy định. Chị Điêu Thị Lan, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ xóm 5, thông tin: Mô hình câu lạc bộ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã thu hút 88 hội viên của Chi hội tham gia. Qua thực hiện, chị em đã biết cách tổ chức cuộc sống gia đình, chấp hành tốt quy ước, hương ước của xóm; tích cực tham gia dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khu dân cư... Nhờ vậy, cảnh quan môi trường sạch đẹp, góp phần bảo vệ sức khỏe của nhân dân trên địa bàn.

Thực tế cho thấy, việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” ở Hội Phụ nữ xã Mường Giàng đã góp phần giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình, xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”...

Tác giả: Theo Báo Sơn La