Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở Yên Châu
Lượt xem: 509
Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Yên Châu đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, người dân thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế; tích cực đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, tạo sự gắn kết giữa các gia đình, dòng tộc trong cộng đồng, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Tiết mục văn nghệ của xã Tú Nang tham gia liên hoan cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa tiêu biểu huyện Yên Châu.

Hằng năm, Ban Chỉ đạo lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch huyện đã chủ động tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, Phòng Văn hóa và Thông tin thường xuyên đôn đốc các đơn vị, các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn quy chế, công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Bản, tiểu khu văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị văn hóa”. Để phong trào triển khai hiệu quả, Ban Chỉ đạo các cấp đã vận động các đơn vị, các xã, thị trấn, bản, tiểu khu thực hiện tốt 5 nội dung của phong trào: Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật; xây dựng các thiết chế văn hóa; xây dựng môi trường văn hóa xanh - sạch - đẹp - an toàn; xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh. Tổ chức bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa chặt chẽ, bảo đảm đúng nguyên tắc; thực hiện quy ước, hương ước trong đời sống sinh hoạt, việc cưới, việc tang, lễ hội, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Huy động các tổ chức đoàn thể thực hiện hiệu quả các phong trào, như: Hội Phụ nữ với phong trào xây dựng “Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, gia đình “5 không, 3 sạch”; Hội Nông dân với phong trào “Gia đình nông dân hạnh phúc”; Hội Cựu chiến binh với phong trào “Gia đình hội viên gương mẫu”; Hội Người cao tuổi thực hiện “Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo”... Ở nhiều bản, tiểu khu đã thành lập các CLB “Gia đình hòa thuận, tiến bộ”, “Phòng chống bạo lực gia đình”; thực hiện bình đẳng giới, vợ chồng sinh con đúng quy định, cùng có trách nhiệm nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Các cơ quan, đơn vị, trường học thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở, xây dựng tác phong, lề lối làm việc... Năm 2019, toàn huyện có 11.274/13.755 hộ được công nhận đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 100% các bản, tiểu khu có hương ước, quy ước; 81/114 bản, tiểu khu đạt danh hiệu văn hóa; 123/124 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Bên cạnh đó, phong trào thể dục, thể thao phát triển rộng khắp, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Toàn huyện có 24 câu lạc bộ thể dục, thể thao, tỷ lệ người dân tham gia tập thể dục, thể thao thường xuyên chiếm 20%; tỷ lệ các hộ gia đình tham gia tập luyện thể dục, thể thao chiếm 12%. Ngoài ra, các tổ hòa giải, nhóm liên gia tự quản hoạt động hiệu quả; giảm dần các tệ nạn xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn được ổn định và giữ vững. Các thiết chế văn hóa từng bước được đầu tư, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt văn hóa ở cơ sở. Toàn huyện có 5 nhà văn hóa cấp xã, 183/187 bản, tiểu khu có nhà văn hóa, được trang bị tăng âm, loa đài, tạo điều kiện cho nhân dân sinh hoạt văn hóa tinh thần. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; duy trì 224 đội văn nghệ quần chúng, thường xuyên tham gia giao lưu, biểu diễn.

Thời gian tới, huyện Yên Châu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tổ chức tốt việc đăng ký, bình xét, thẩm định công nhận danh hiệu văn hóa, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định. Phấn đấu năm 2020, có 77% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá; 73% số bản, tiểu khu và 100% cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa; các xã: Chiềng Pằn, Viêng Lán, Chiềng Sàng, Chiềng Khoi, Sặp Vạt và thị trấn Yên Châu đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Thị trấn văn minh đô thị”.

Tác giả: Theo Báo Sơn La