Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Sốp Cộp
Lượt xem: 540
Thời gian qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Sốp Cộp đã được các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể trên địa bàn triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo nhân dân trên địa bàn, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Một buổi tập luyện của đội văn nghệ bản Nà Sài, xã Sốp Cộp.

Là huyện biên giới, các thiết chế văn hóa, cơ sở vật chất còn thiếu, xuống cấp, để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thực sự đi vào đời sống, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức trong cộng đồng, sự gắn kết giữa các gia đình, dòng tộc, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Sốp Cộp đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phối hợp chặt chẽ với các xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia. Từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, chính quyền các xã, tổ chức đoàn thể đã cụ thể hóa thành nhiều phong trào, như: Xây dựng gia đình, bản văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; xây dựng nông thôn mới; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đồng thời, quan tâm xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở; phong trào văn hóa, văn nghệ, rèn luyện thể dục thể thao quần chúng.

Mường Và là một trong những xã điển hình trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, bà con quan tâm xây dựng nếp sống văn hóa trong gia đình, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tích cực tham gia vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, đóng góp tiền, ngày công xây dựng các thiết chế văn hóa. Ông Hoàng Văn Trung, Chủ tịch UBND xã cho biết: Hằng năm, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã chỉ đạo Ban quản lý bản, Ban Mặt trận, tổ chức đoàn thể các bản lấy ý kiến nhân dân xây dựng hương ước, quy ước; tuyên truyền, vận động bà con giữ gìn những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào mình; thực hiện đổi mới, xóa bỏ những hủ tục trong việc cưới, việc tang, nên số hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa năm sau tăng hơn năm trước.

Còn ở xã Sốp Cộp, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được gắn với xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, trọng tâm thực hiện tiêu chí môi trường, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp. Chị Vì Thị Tuyết, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho biết: Hội đã vận động hội viên và nhân dân tích cực tham gia phong trào bằng nhiều hình thức, như duy trì câu lạc bộ phụ nữ tự tin, mở lớp học xóa mù chữ cho phụ nữ, tuyên truyền gia đình không sinh con thứ 3; xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch...

Từ việc triển khai thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến nay, 100% số bản ở huyện Sốp Cộp đã xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước; đồng bào dân tộc Mông đều ký cam kết và thực hiện tốt “5 không, 5 có”; trên 50% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; trên 95% số cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Toàn huyện có trên 20% số người dân tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên. Từ thực hiện tốt phong trào, nhiều nét văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc được khai thác và phát huy; việc bảo tồn vốn văn hóa truyền thống, như trang phục dân tộc thiểu số, trò chơi dân gian, điệu múa dân tộc... được các xã duy trì. Hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện được duy trì và phát triển mạnh. Hiện nay, toàn huyện có 113 bản có nhà văn hóa phục vụ nhu cầu giao lưu văn hóa, thể thao của bà con; 159 đội văn nghệ, 223 đội thể thao cơ sở, 28 CLB thể dục thể thao thường xuyên hoạt động, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa, tinh thần, vui chơi giải trí của nhân dân.

Tác giả: Theo Báo Sơn La