NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG PHONG TRÀO XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA GIAI ĐOẠN 2011-2015
Lượt xem: 599
Vừa qua, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các huyện, thành phố và BCĐ phong trào của tỉnh Sơn La đã tổ chức thành công Hội nghị biểu dương Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2011-2015.

Hội nghị được tổ chức nhằm khẳng định hiệu quả to lớn của phong trào xây dựng Gia đình văn hóa trong việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; tạo nên những mối quan hệ tốt đẹp trong cộng đồng, hình thành môi trường văn hoá lành mạnh, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế.

Để đạt được những kết quả nêu trên, Ban chỉ đạo các cấp đã tích cực tham mưu xây dựng và triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện phong trào. Trong đó đưa ra chỉ tiêu phấn đấu cụ thể, phù hợp với từng năm, từng giai đoạn, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả phù hợp với từng nội dung của phong trào. Công tác đăng ký, bình xét, thẩm định và công nhận danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng đúng thực tế. Duy trì tốt công tác kiểm tra phong trào, công tác tổng hợp, theo dõi và báo cáo số liệu, đặc biệt là công tác bình xét, thẩm định và công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa ở cơ sở.


Đ.c Phạm Văn Thủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La
trao Bằng khen cho hộ gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc

Tổ chức tốt các cuộc Liên hoan, hội thi, hội diễn, hội nghị biểu dương từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh như: Hội nghị  biểu  dương Gia đình Văn hóa tiêu  biểu  xuất  sắc các cấp (lần I, lần II và lần III); Hội thi Tìm hiểu Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Cuộc thi viết Tìm hiểu về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Hằng năm, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em (25/11)... Cung cấp cho các BVĐ, BCĐ các cấp các tài liệu nghiệp vụ như:  Bản tin chuyên đề về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với trên 24.000 cuốn; trên 10.000 cuốn sổ tay nghiệp vụ phong trào "TDĐKXDĐSVH"; 2.180 cuốn sổ ghi danh hiệu văn hoá; 3.310 bản tiêu chí Gia đình Văn hóa phát hành tới  BCĐ huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn, BVĐ các bản, tổ trong toàn tỉnh. Tập trung tuyên truyền bằng các tiếng dân tộc như: Tiếng Mông, tiếng Thái và tiếng phổ thông… thông qua các buổi tuyên truyền của Đội thông tin lưu động, đội chiếu bóng lưu động, hệ thống thư viện từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn…

Duy trì và tổ chức tốt công tác sơ, tổng kết phong trào hàng năm và giai đoạn; Khen thưởng, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Trong 5 năm qua, đã có trên 1.500 lượt hộ gia đình văn hóa biểu biểu xuất sắc được BCĐ các cấp biểu dương và khen thưởng. Thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ phong trào các cấp, trong 5 năm qua, đã có trên 2.000 lượt được tham gia các lớp tập huấn do BCĐ Trung ương, BCĐ tỉnh và BCĐ các huyện, thành phố tổ chức.


Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6

Triển khai lồng nghép phong trào gia đình văn hóa với các phong trào do các đơn vị tổ chức thực hiện như: Hội Phụ nữ với phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với "Phụ nữ cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới", xây dựng gia đình hạnh phúc đạt 4 chuẩn mực "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc"; Hội Nông dân với phong trào “Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng”; Hội Người cao tuổi thực hiện “Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo”...; Đoàn Thanh niên với phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.    

 


Đ.c Quàng Văn Lâm – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Sơn La trao giấy khen cho các hộ GĐVH xuất sắc

Xây dựng gương Gia đình văn hóa điển hình, tiên tiến trên các lĩnh vực như: Phát triển kinh tế hộ gia đình; Gia đình nhiều thế hệ cùng chung sống hòa thuận, hạnh phúc; Gia đình thể thao; Gia đình tích cực tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội, tham gia các phong trào thi đua của địa phương; Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học… Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nêu gương, phát động phong trào học tập, nhân rộng các mô hình điển trên toàn tỉnh.


Hội nghị biểu dương Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc của huyện Thuận Châu

Tính đến năm 2015, toàn tỉnh có 163.003/265.140 hộ Gia đình văn hóa, đạt 61,5%. Có 1.086/3.296 bản, tổ dân phố văn hóa, đạt 33%; có 1.913/2.088 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đạt chuẩn văn hóa, đạt 91,2%.  Số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên toàn tỉnh đạt 25%; gia đình luyện tập TDTT đạt 20%. 100% khu dân cư xây dựng và thực hiện có hiệu quả hương ước, quy ước phù hợp với phong tục, tập quán của từng dân tộc. Duy trì và phát huy hoạt động của 180/204 Nhà văn hóa xã; 1.924/3.296 nhà văn hóa tổ, bản; 3.250 đội văn nghệ quần chúng. Toàn tỉnh có 97.879 gia đình hiếu học. Các Gia đình văn hóa đã hăng hái góp công, góp sức, góp tiền, góp đất, hy sinh lợi ích riêng để vì lợi ích chung, cùng nhau phấn đấu hoàn thành thắng lợi chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở khu dân cư và cộng đồng nơi mình sinh sống. Đến hết năm 2015, toàn tỉnh đã có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 08 xã đạt từ 10 - 14 tiêu trí, 78 xã đạt từ 5-9 tiêu trí, 99 xã đạt dưới 5 tiêu trí về nông thôn mới, xóa được xã trắng về tiêu trí nông thôn mới.

Với những kết quả đạt được, chúng ta có thể khẳng định phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã có tác động rất lớn vào đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh; tình làng nghĩa xóm được nhân lên. Xây dựng gia đình văn hóa là góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh trên quê hương Sơn La./.

Quàng Liên