Mường La đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
Lượt xem: 468
Những năm qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” của huyện Mường La đã được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, góp phần nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tiềm năng, thế mạnh, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

   Thứ trưởng Bộ VHTT&DL làm việc với lãnh đạo tỉnh và các ngành.

Nông dân xã Mường Chùm trao đổi kinh nghiệm thâm canh ngô lai.

Trong quá trình thực hiện, Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn trong huyện đã gắn kết được nhiều nội dung hoạt động thiết thực ở cơ sở như: vận động nhân dân đoàn kết, tương thân tương ái giúp nhau giảm nghèo; phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tại khu dân cư; phát huy tinh thần tự giác, tự quản, thực hiện quy chế dân chủ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh. Qua triển khai thực hiện các nội dung của cuộc vận động đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Tiêu biểu như: nhân dân bản Pặt (Mường Chùm); bản TaMo và bản Cứp (Mường Bú); tiểu khu 1, tiểu khu 3 (thị trấn Ít Ong)... đã đầu tư vốn, áp dụng kỹ thuật vào sản xuất, nhiều hộ có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

MTTQ các xã, thị trấn của huyện còn phối hợp với các tổ chức thành viên vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cấp cơ sở hạ tầng; tu sửa và làm mới đường nội bản, nhà văn hóa, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa nhà tạm, nhà dột nát. Hằng năm, cùng với nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, nhân dân đóng góp hàng nghìn công lao động làm mới và tu sửa đường. Mường La hiện có 86 tuyến đường xã (đường ô tô), với tổng chiều dài hơn 330 km; 3 tuyến đường xe máy dài 32 km; 278 bản và tiểu khu có đường ô tô và 4 bản có đường xe máy.

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển mạnh với 190 đội văn nghệ quần chúng, bản sắc văn hóa được lưu giữ và phát huy. Phong trào khuyến học, khuyến tài phát triển rộng khắp  ở các xã, bản tiểu khu, các hội đồng hương. Qua đánh giá, toàn huyện có 86 khu dân cư văn hóa, 9.506 hộ đạt gia đình văn hóa.

Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” được MTTQ phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, cảnh giác trước âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Các tổ chức đoàn thể, ban quản lý bản, tiểu khu đã củng cố, duy trì hoạt động 288 tổ hòa giải, 1.442 nhóm liên gia tự quản. Công tác phòng, chống ma túy được triển khai quyết liệt và thu được kết quả. Qua phát động tố giác, phát giác các đối tượng phạm pháp, nhân dân đã cung cấp cho các ngành chức năng nhiều nguồn tin có giá trị liên quan đến an ninh; phối hợp cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi trở về hòa nhập cộng đồng. Do đó, nhiều khu dân cư không phát sinh tội phạm, giữ gìn tốt an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong thực hiện các cuộc vận động do MTTQ phát động, các tổ chức thành viên tham gia nhiệt tình và đã xây dựng những mô hình cụ thể như: Hội Phụ nữ với chương trình “Mái ấm tình thương”, xóa mù chữ cho hội viên, mô hình trồng rau an toàn tại các xã, thị trấn; tổ chức dạy nghề, hỗ trợ hội viên vay vốn… Hội Nông dân huyện phối hợp với Trạm Khuyến nông và mở trên 260 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi cho gần 40.000 lượt hội viên, xây dựng nguồn quỹ hoạt động hội, nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hơn 61 tỷ đồng cho trên 5.100 lượt hội viên vay đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động huyện triển khai tốt chương trình “Mái ấm công đoàn”; Hội Cựu chiến binh với kế hoạch xóa nhà dột nát, nhà tạm cho hội viên; Huyện đoàn đẩy mạnh cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam làm theo lời Bác”, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vận động học sinh đến trường, quyên góp ủng hộ ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn; Hội Người cao tuổi duy trì phong trào “Tuổi cao gương sáng”... 5 năm qua, Quỹ “Ngày vì người nghèo” huyện đã tiếp nhận và huy động hơn 2 tỷ 814 triệu đồng, trong đó vận động ủng hộ tại địa phương hơn 1 tỷ đồng, tiếp nhận quỹ của tỉnh hơn 835 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, đã hỗ trợ 152 hộ làm nhà, cứu trợ 1 hộ cháy nhà...

Kinh nghiệm trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” của huyện Mường La là đã huy động được sức mạnh của các tổ chức thành viên, tập hợp, đoàn kết, vận động các tầng lớp nhân dân thi đua trên các lĩnh vực, chung sức, chia sẻ vì cộng đồng, góp phần xây dựng huyện ngày càng phát triển.

Khánh Vân

(ST Thế Anh -NVVP)