Yên Châu bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa
Lượt xem: 695
Huyện Yên Châu hiện có 10 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh được xếp hạng (2 di tích được xếp hạng di tích Quốc gia, 8 di tích được xếp hạng di tích cấp tỉnh). Những năm qua, huyện luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn. Qua đó, đảm bảo phục vụ đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân, góp phần quan trọng vào việc giáo dục truyền thống, thúc đẩy lĩnh vực du lịch tại địa phương.

Di tích Bác Hồ nói chuyện với nhân dân các dân tộc huyện Yên Châu được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh.

Hằng năm, UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn và các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức tự giác bảo vệ cảnh quan, môi trường, phát huy giá trị của các di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn. Tăng cường hoạt động quảng bá về di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh, gắn với giới thiệu các sản phẩm, điểm du lịch thông qua các lễ hội, triển lãm du lịch, các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử của huyện. UBND huyện chỉ đạo Phòng Văn hoá - Thông tin phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học tổ chức cho học sinh dọn vệ sinh, trồng hoa, cây xanh tại các điểm di tích; thường xuyên tổ chức cho học sinh tham quan, tìm hiểu ý nghĩa, giá trị lịch sử của các di tích lịch sử - văn hóa tại địa phương nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, 100% các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn huyện được Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện và UBND các xã, thị trấn quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích; ngăn ngừa xử lý các hành vi vi phạm di tích. Cùng với đó, UBND huyện đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện quy hoạch chi tiết các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; khảo sát, lập hồ sơ, cắm biển chỉ dẫn các di tích. Hiện, huyện đang hoàn thành thủ tục bàn giao Di tích lịch sử nơi thành lập chi bộ đầu tiên huyện Yên Châu cho xã Mường Lựm quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị của di tích. Khảo sát, xem xét mức độ xuống cấp và lập kế hoạch tu bổ đối với các di tích: Di tích lịch sử Cầu Sắt Yên Châu, cầu Tà Vài và Tượng đài chiến thắng Chiềng Đông; hoàn thiện việc cắm lại mốc khoanh vùng bảo vệ di tích và đề nghị cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với: Di tích lịch sử Cầu Sắt Yên Châu và Di tích lịch sử nơi thành lập chi bộ đầu tiên huyện Yên Châu...

Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị các di tích, huyện cũng đã tổ chức tham quan, học hỏi kinh nghiệm, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý Nhà nước về du lịch của 15 xã, thị trấn. Ngoài ra, huyện còn phối hợp với cơ quan, ban, ngành của tỉnh, các doanh nghiệp, cá nhân lập đề án quy hoạch xây dựng triển khai dự án phát triển du lịch tại một số điểm: Quần thể hang động Chi Đảy, Nhả Nhung, Ta Búng; hồ Chiềng Khoi và các di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn huyện. Tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trong việc đẩy mạnh tu bổ, tôn tạo di tích, danh lam thắng cảnh; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác du lịch, trong đó, Hợp tác xã Sơn Lâm đóng góp cổ phần xây dựng cơ sở vật chất phục vụ khách tham quan tại danh lam thắng cảnh hang Chi Đảy, xã Yên Sơn. Đồng thời, gắn công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích với việc đẩy mạnh chương trình phát triển du lịch huyện Yên Châu giai đoạn 2013 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030, theo đó: Phát triển mô hình làm hàng thổ cẩm bản Thèn Luông, xã Chiềng Đông kết hợp tham quan Di tích lịch sử Tượng đài chiến thắng Chiềng Đông; du lịch trải nghiệm vườn xoài tại xã Chiềng Hặc gắn với thăm quan Di tích lịch sử cầu Tà Vài...

Thời gian tới, huyện Yên Châu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Luật Di sản văn hóa và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh trên địa bàn. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá về di tích, danh thắng gắn với quảng bá du lịch và sản phẩm du lịch. Vận động nhân dân chung tay bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích. Huyện cũng mong tỉnh quan tâm, hỗ trợ nguồn kinh phí, nâng cấp hạ tầng giao thông nhằm tăng khả năng tiếp cận của du khách đến các di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh tại địa phương...

Tác giả: Theo Báo Sơn La