Thêm 10 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được công nhận
Lượt xem: 334
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 10 di sản của các tỉnh Bình Phước, Bình Định, Đắk Lắk, Thanh Hóa, Tuyên Quang và Vĩnh Long.

Trang phục của thiếu nữ Mông xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Theo đó, các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia mới được công nhận gồm: Nghề dệt thổ cẩm của người M’Nông (ở xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, xã Đăk Nhau, xã Đồng Nai, xã Thọ Sơn, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước); lễ hội Chùa Bà – Cảng thị Nước Mặn (xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định); lời nói vần của người Ê Đê (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk); lễ mừng thọ của người M’Nông (huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk); lễ hội đền Bà Triệu (xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa); lễ hội Mường Xia (xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa); hát sắc bùa của người Mường (huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa); lễ Đại Phan của người Sán Dìu (tỉnh Tuyên Quang); nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Mông Hoa (huyện Lâm Bình, huyện Hàm Yên, huyện Chiêm Hóa, huyện Na Hang, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang); nghề làm tàu hũ ky (xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa./.

Tác giả: Theo Báo Sơn La