Tập huấn và Hội thảo khoa học ngành Di sản văn hóa năm 2020
Lượt xem: 488
Sáng ngày 12/11/2020, tại Mộc Châu (Sơn La), Cục Di sản Văn hóa/ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Tập huấn ngành Di sản văn hóa 2020 và Hội thảo khoa học “Những vấn đề đặt ra trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa”. Tham dự có các đồng chí: Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các nhà khoa học, các chuyên gia và gần 400 đại biểu là lãnh đạo các sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/sở Văn hóa và Thể thao/sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng, Ban quản lý di tích trên toàn quốc.

Chương trình nhằm đánh giá kết quả hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam năm 2020, xác định những vấn đề tồn tại và phương hướng, nhiệm vụ trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam năm 2021.

Năm 2020, công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa diễn ra trong bối cảnh toàn ngành triển khai thực hiện Kết luận số 76/KL/TW ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương phát biểu khai mạc.

Bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều khó khăn do diễn biến, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đã tác động không nhỏ đến kết quả hoạt động của công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên cả nước. Bằng nỗ lực và quyết tâm, Cục Di sản văn hóa cùng các đơn vị trong ngành đã bám sát tình hình thực tiễn, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và phát triển sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Trên cơ sở thực hiện Luật di sản văn hóa năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa năm 2009 cùng các văn bản có liên quan, năm qua, công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa đã đạt được một số thành quả nhất định.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh tầm quan trọng công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa hiện nay, trong đó có nhiều vấn đề mới tạo điều kiện thuận lợi cũng như khó khăn nhất định. Do đó, chương trình tập huấn và hội thảo khoa học là hoạt động hết sức ý nghĩa nhằm bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ và bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; đồng thời, thảo luận về các lĩnh vực (bảo tàng, di tích, di sản văn hóa phi vật thể) nhằm xác định rõ các vấn đề đặt ra trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa và đề xuất giải pháp phù hợp đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Đồng chí Phạm Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu chào mừng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thủy đã thông tin nhanh về công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa tại tỉnh Sơn La. Theo đó, đến tháng 10/2020, tỉnh Sơn La có 96 di tích được đưa vào Danh mục, trong đó có 1 di tích được xếp hạng quốc gia đặc biệt; 16 di tích được xếp hạng quốc gia và 47 di tích được xếp hạng cấp tỉnh, các di tích sau khi được lập danh mục, được xếp hạng đều bàn giao, phân cấp về cho các địa phương quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị. Sơn La đã hoàn thành công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc, lập hồ sơ khoa học và được công bố Danh mục quốc gia 12 di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu. Bảo tàng tỉnh Sơn La hiện đang lưu giữ hơn 20 ngàn tư liệu, hiện vật, trong những năm qua, Bảo tàng chủ yếu quản lý và phát huy di tích lịch sử Nhà tù Sơn La. Hiện, UBND tỉnh Sơn La đang giao Bảo tàng tỉnh xây dựng đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Bảo tàng tỉnh Sơn La gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”.

Chương trình có sự tham gia gần 400 đại biểu
là các nhà quản lý bảo tàng, di tích và di sản tại Việt Nam.

Trong chương trình Hội nghị tập huấn và Hội thảo khoa học ngành Di sản văn hóa năm 2020 các đại biểu được nghe báo cáo các chuyên đề: “Bảo tàng sinh thái – dạng thức mới trong bảo tồn di sản văn hóa (vật thể và phi vật thể)” của PGS. TS Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia; “Tái hiện lịch sử trong bảo tàng Việt Nam” của TS Lê Thị Minh Lý; “Giới thiệu về chương trình MOW và MOWCAP” của ThS Cung Đức Hân, Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia chương trình Ký ức thế giới của Unesco tại Việt Nam, 10 báo tham luận lĩnh vực bảo tàng, 6 báo cáo tham luận lĩnh vực di tích, 4 báo cáo tham luận lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Các đại biểu cũng được xem biểu diễn xoè Chá trong Di sản văn hoá phi vật thể Lễ Hết Chá của người Thái trắng và 5 điệu xòe của dân tộc Thái ở xã Đông Sang; tham quan danh thắng Hang Dơi, Khu Di tích lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến, Khu Du lịch Thác Dải Yếm; các gian hàng giới thiệu và bày bán các sản phẩm văn hoá, trang phục dân tộc, đồ lưu niệm, nông sản an toàn Mộc Châu…

 

 

Toàn cảnh chương trình Tập huấn và Hội thảo khoa học di sản văn hóa năm 2020.

Hội nghị tập huấn và Hội thảo khoa học ngành Di sản văn hóa năm 2020 vừa là diễn đàn chuyên môn mang tính khoa học và thực tiễn dành cho đội ngũ cán bộ trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, vừa là dịp để các đồng chí lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cục, vụ viện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh; các bảo tàng, ban quản lý di tích trên toàn quốc được giới thiệu những di sản văn hóa tiêu biểu, mang đậm bản sắc các dân tộc Sơn La và những điểm du lịch hấp dẫn Khu du lịch quốc gia Mộc Châu.

Tác giả: Thế Anh