Nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu và phát huy giá trị di sản văn hóa thời Tiền - Sơ sử vùng lòng hồ thủy điện Hòa Bình”
Lượt xem: 825
Ngày 06/8, Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã họp, đánh giá nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu và phát huy giá trị di sản văn hóa thời Tiền - Sơ sử vùng lòng hồ Thủy điện Hòa Bình” (địa bàn tỉnh Sơn La) năm 2021. Đề tài do Bảo tàng tỉnh chủ trì. 

Nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu và phát huy giá trị di sản văn hóa thời Tiền – Sơ sử
vùng lòng hồ Thủy điện Hòa Bình” (địa bàn tỉnh Sơn La) năm 2021.

Đề tài được triển khai từ năm 2019, nghiên cứu các di tích khảo cổ vùng lòng hồ thủy điện Hòa Bình trên địa bàn tỉnh Sơn La, góp phần phác thảo diện mạo lịch sử văn hóa giai đoạn Tiền - Sơ sử tỉnh Sơn La nghiên cứu qua 3 giai đoạn lịch sử: Thời đại đá cũ, thời đại đá mới, thời đại kim khí. Qua khảo sát thực địa tại 4 huyện: Bắc Yên, Phù Yên, Vân Hồ, Mộc Châu, có 20 di chỉ khảo cổ thời tiền sử đã được phát hiện trước đây; đến nay, có 10 di chỉ có thể tiếp tục nghiên cứu, khai quật, 3 di chỉ phát hiện mới. Những giá trị di sản văn hóa được phát hiện đã làm nổi bật sự tương thích của con người với môi trường vùng thượng lưu sông Đà, qua hình thức cư trú, kỹ thuật chế tác công cụ; xuất hiện đồ gốm, kim khí mang đặc trưng miền núi. Đề tài đã đánh giá những giá trị về lịch sử, văn hóa, tài nguyên du lịch, đề ra định hướng bảo tồn và phát huy di sản khảo cổ trong giai đoạn hiện nay.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh đánh giá cao, 100% thành viên nhất trí nghiệm thu. Đây là công trình có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, cung cấp những tư liệu lịch sử chính xác, cung cấp cơ sở khoa học cho việc biên soạn lịch sử, địa chí tỉnh Sơn La, trưng bày bảo tàng, giới thiệu lịch sử Sơn La,phác thảo diện mạo lịch sử văn hóa giai đoạn Tiền sử tỉnh Sơn La và vị trí của chúng trong bối cảnh rộng hơn. Cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng phương án bảo vệ và phát huy di sản vùng lòng hồ, phục vụ phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững các địa phương hiện nay.

Tác giả: Quàng Tố Quyên - Bảo tàng tỉnh