Lập hồ sơ Di sản văn hoá Lễ cấp sắc dân tộc Dao tỉnh Sơn La
Lượt xem: 460
Thực hiện Thông báo số 217/TB - VHTTDL, ngày 02/3/2015 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về Lập hồ sơ khoa học Di sản văn hoá phi vật thể, dân tộc Dao tỉnh Sơn La năm 2015.

Để hoàn thành công tác lập hồ Di sản văn hoá Lễ cấp sắc dân tộc Dao, từ tháng 3 đến hết tháng 11 năm 2015 Phòng Nghiệp vụ Văn hoá Sở chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng; Trung tâm Văn hoá tỉnh; Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện: Phù Yên, Bắc Yên, Mộc Châu, Vân Hồ, Quỳnh Nhai tiến hành nghiên cứu, khảo sát thực tế, tổng hợp thu thập số liệu, xác định các ngành Dao trên địa bàn tỉnh.

Qua đó xác định rõ giá trị, ý nghĩa tích cực của Lễ cấp sắc là di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu của dân tộc Dao cần phải bảo tồn và lập hồ sơ khoa học đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Tháng 12/2015 tổ lập hồ sơ Di sản tiếp tục hoàn thiện nội dung khảo tả, viết kịch bản, làm phim, chụp ảnh, ghi âm, viết lý lịch di sản, hoàn thiện hồ sơ... để trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Một số hình ảnh của Tổ lập hồ sơ Di sản văn hoá phi vật thể, khảo sát dân tộc Dao (Ngành Dao Tiền) tại tiểu khu Sao Đỏ 1, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ.

01. Ông Bàn Văn Đức nghệ nhân dân tộc Dao (Ngành Dao Tiền), tiểu khu Sao Đỏ 1, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ.

02. Thành viên Tổ lập hồ sơ Di sản văn hoá phi vật thể, khảo sát Lễ cấp sắc dân tộc Dao (Ngành Dao Tiền) tại nhà ông Bàn Văn Đức

03. Thành viên Tổ lập hồ sơ Di sản văn hoá phi vật thể, khảo sát Lễ cấp sắc dân tộc Dao (Ngành Dao Tiền) tại nhà ông Bàn Văn Đức.

04. Thành viên Tổ lập hồ sơ Di sản văn hoá phi vật thể, khảo sát Lễ cấp sắc dân tộc Dao (Ngành Dao Tiền) tại nhà ông Bàn Văn Đức.

Một số hình ảnh của Lễ cấp sắc dân tộc Dao (Ngành Dao quần chẹt), bản Khe Lành, xã Mường Thải, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La:

05. Các Thầy cúng báo cáo tổ tiên biết lý do của buổi lễ, thông báo tên tuổi, chức vụ của người được cấp sắc, lễ xuất binh, lễ ăn chay.

06. Gia đình những người được cấp sắc đi đón thêm các Thầy cúng về bản. Trong Lễ cấp sắc thường có từ 3 đến 10 thầy cúng; Mỗi người được cấp sắc phải có một thầy cúng chính, là người giỏi nhất trong các thầy.

07. Điệu múa của các thầy cúng dâng tặng các vị thần linh.

08. Thầy cúng đã xong nghi thức gọi tổ tiên người Dao về chứng giám Lễ cấp sắc; Thông báo với dân bản người đã qua cấp sắc dù ít tuổi, vẫn có quyền tham gia vào những việc hệ trọng của bản.

09. Thầy cúng múa gọi hồn, mời các vị thần linh về nhận mặt người được cấp sắc.

10. Trưởng bản đốt lửa mời các vị thần linh về chung vui.

11. Thầy cúng cắt tóc để chứng nhận cấp sắc, từ nay có thể làm thầy.

12. Thầy cúng đọc tên các thành viên tham gia được cấp sắc trước toàn thể dân bản.

Hồng Cảnh