HỘI NGHỊ TƯ VẤN Xin ý kiến tham gia vào Đề án "Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Bảo tàng tỉnh Sơn La gắn với phát triển du lịch, giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030"
Lượt xem: 554
Ngày 10/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị tư vấn xin ý kiến tham gia vào Đề án "Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Bảo tàng tỉnh Sơn La gắn với phát triển du lịch, giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" . 

Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Thủy - Phó chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố; đại diện Viện Nghiên cứu văn hóa (Viện Hàn lâm Khoa học - Xã hội Việt Nam); nhóm chuyên gia tư vấn nội dung và thiết kế Đề án.

PGS.TS Nguyễn Văn Huy phát biểu tại Hội nghị tư vấn xin ý kiến tỉnh về Đề án

Tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Văn Huy - Nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đại diện nhóm chuyên gia tư vấn nội dung trình bày sự cần thiết xây dựng Đề án, thực trạng hoạt động và yêu cầu đổi mới của Bảo tàng tỉnh Sơn La trong bối cảnh hiện nay. PGS.TS Nguyễn Văn Huy nhấn mạnh tầm quan trọng của bảo tàng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là trong quá trình hội nhập, phát triển du lịch mạnh mẽ như Sơn La thì bảo tàng gắn với di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La là một lợi thế, góp phần bảo tồn di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế- xã hội. Đầu tư vào bảo tàng là đầu tư bền vững, có lợi nhuận, vừa lưu giữ, phát huy di sản văn hóa vừa mang lại những trải nghiệm mới mẻ cho du khách trong những trưng bày mới khi xây dựng Đề án.KTS Dr. Emmanuel Cesier đại diện nhóm chuyên gia tư vấn thiết kế trình bày ý tưởng xây dựng Bảo tàng Sơn La trên cơ sở cải tạocác tòa nhà làm việc của UBND tỉnh (cũ) làm nơi trưng bày bảo tàng kết nối với khu di tích Nhà tù Sơn La, tạo thành một quần thể du lịch khép kín với không gian mở trên đồi Khau Cả.

Dr.Emmanuel trình bày thiết kế, cải tạo không gian Bảo tàng Sơn La

Đề án sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân các dân tộc, phục vụ đắc lực phát triển du lịch của tỉnh. Đồng thời, định hướng đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, viên chức của Bảo tàng Sơn La.

 

Các đại biểu tham dự và phát biểu tại Hội nghị

Các đại biểu đều cơ bản nhất trí với nội dung Đề án và phương án thiết kế Bảo tàng Sơn La. Một số ý kiến góp ý với nhóm chuyên gia xây dựng và thiết kế Đề án về căn cứ pháp lý; cần thăm dò kết cấu các tòa nhà để có thể có phương án cải tạo phù hợp.

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Phạm Văn Thủy nhấn mạnh: Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Bảo tàng Sơn La gắn với du lịch” sẽ góp phần phục vụ nhu cầu nghiên cứu, phổ biến kiến thức về lịch sử, văn hóa, nhu cầu tham quan, học tập của khách du lịch trong và ngoài nước. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng nhóm chuyên gia xây dựng và thiết kế Đề án tiếp thu ý kiến để hoàn thiện Đề án, báo cáo Thường trực tỉnh ủy triển khai các bước tiếp theo của Đề án...

Tác giả: Lường Ngọc Ánh - Bảo tàng tỉnh Sơn La