Hai di sản của tỉnh Sơn La được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Lượt xem: 392
Ngày 8/6/2015, Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch đã ban hành Quyết định số 1877/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Điệu xòe vòng của đồng bào Thái bản Nà Và, xã Viêng Lán, huyện Yên Châu Ảnh: Hoàng Sinh.

Theo đó, cùng với 26 di sản của các tỉnh bạn (Trong đó có: 11 loại hình Lễ hội truyền thống; 06 loại hình tập quán xã hội và tín ngưỡng; 09 loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian), tỉnh Sơn La có 02 Di sản được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia: Nghệ thuật xòe Thái (thuộc loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian) và Lễ hội Hết Chá của người Thái (thuộc loại hình Lễ hội truyền thống). Đây là một sự kiện có ý nghĩa bởi 2 di sản được công nhận có tầm ảnh hưởng sâu rộng không chỉ đến đời sống sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của đông đảo đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La mà với cả các du khách tỉnh bạn, khách quốc tế khi đến với Sơn La./.

Hoàng Sinh.