Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đoàn đại biểu già làng, người có uy tín, nghệ nhân người dân tộc thiểu số tiêu biểu có nhiều đóng góp trong hoạt động bảo tồn gìn giữ, phát huy truyền thống văn hoá các dân tộc
Lượt xem: 362
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, sáng 19/4/2022, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt Đoàn đại biểu già làng, người có uy tín, nghệ nhân người dân tộc thiểu số tiêu biểu. Vinh dự trong 92 đại biểu là các già làng, người có uy tín, nghệ nhân người dân tộc thiểu số có nhiều đóng góp trong hoạt động bảo tồn, gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa các dân tộc. Đại diện cho đại biểu già làng, người có uy tín, nghệ nhân người dân tộc thiểu số tiêu biểu tỉnh Sơn La có 02 nghệ nhân ưu tú tham gia chương trình: Nghệ nhân ưu tú Hoàng Thị Mai và nghệ nhân ưu tú Bàn Văn Đức.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi tới các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số tình cảm sâu sắc, chân thành và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín trong đồng bào dân tộc là những người tiêu biểu, gương mẫu, cốt cán trong các phong trào của địa phương. Sự đóng góp quan trọng thể hiện rõ nét qua việc vận động đồng bào các dân tộc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, những phong tục tập quán tốt đẹp, di sản văn hóa, lễ hội truyền thống, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, bài trừ mê tín dị đoan; là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với người dân, tích cực đóng góp xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; trong xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…

  

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho đại biểu tham dự. Ảnh: VPCTN

Chính vì vậy cần phải thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người có uy tín, qua đó động viên, khuyến khích họ tích cực tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương; tạo điều kiện cho người có uy tín được tham gia đóng góp xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương...

Chủ tịch nước cũng mong muốn các già làng, nghệ nhân, người có uy tín tích cực bảo tồn, phát huy văn hóa, nghệ thuật và một số loại hình nghệ thuật truyền thống dân tộc; trao truyền các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể; đặc biệt quan tâm giáo dục các thế hệ trẻ. Bởi theo Chủ tịch nước, thông qua sự kết nối của văn hóa, chúng ta sẽ dễ dàng gần gũi, hiểu biết và yêu thương lẫn nhau, góp phần vun đắp sức mạnh Việt Nam, giá trị Việt Nam cho hôm nay và mai sau.

  

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự. 

Đại diện cho đại biểu của tỉnh Sơn La Nghệ nhân ưu tú Bàn Văn Đức cho biết: Ông rất vinh dự khi được tham dự buổi gặp mặt với Chủ tịch nước Nguyên Xuân Phúc và trân trọng sự quan tâm động viên của Chủ tịch nước đến đời sống của các già làng, nghệ nhân, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc. Để thực hiện được mong muốn của Chủ tịch nước, ông hứa quyết tâm sẽ luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo và tiếp tục tích cực đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình trong cộng đồng 54 dân tộc anh em./.

Tác giả: Nguyễn Thị Oanh - Phòng Quản lý Văn hóa