CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
1274/KHCN-QLCN&ChN
Ngày bắt đầu: 12/03/2020
Ngày kết thúc: 12/04/2020
Lượt xem:86
2
Ngày bắt đầu: 12/03/2020
Ngày kết thúc: 30/03/2020
Lượt xem:100
3773/SVHTT&DL-QLDL
Ngày bắt đầu: 10/04/2019
Ngày kết thúc: 10/05/2019
Lượt xem:134
41360/SVHTT&DL-NSVHGĐ
Ngày bắt đầu: 21/06/2019
Ngày kết thúc: 10/07/2019
Lượt xem:116
5548/SVHTT&DL-QLVH
Ngày bắt đầu: 19/03/2019
Ngày kết thúc: 29/03/2019
Lượt xem:108
6840/SVHTT&DL-VP
Ngày bắt đầu: 18/04/2019
Ngày kết thúc: 29/04/2019
Lượt xem:683