xin ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định Quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Sơn La

xin ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định Quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Sơn La
Danh sách các ý kiến góp ý