Xin ý kiến vào Dự thảo TTr Về việc đề nghị ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND; Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 25/2017/QĐ-UBNDcủa UBND tỉnh Sơn La.

Tham gia ý kiến vào
 1. Dự thảo TTr Về việc đề nghị ban hành Quyết định bãi bỏ Quyếtđịnh số 18/2012/QĐ-UBND; Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 25/2017/QĐ-UBNDcủa UBND tỉnh Sơn La.
 2. Dự thảo Quyết định Về việc bãi bỏ Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND; Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND và Quyếtđịnh số 25/2017/QĐ-UBND,củaUBND tỉnh Sơn La
 
Tập tin tải về:
tr ban hanh quyet dinh chuan1.doc
Danh sách các ý kiến góp ý