Thành phố Sơn La - những điểm đến gắn liền với lịch sử