• Image

  Phụ nữ góp phần bảo tồn văn hóa dân tộc

  Thành lập các đội, câu lạc bộ văn nghệ; giữ gìn, phát triển nghề thêu, dệt thổ cẩm; truyền dạy cho lớp trẻ chữ viết, điệu múa, làn điệu dân ca của dân tộc ... Với những việc làm thiết thực đó, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã góp sức bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

 • Image

  Hội thảo Văn hóa năm 2022 sẽ tổ chức ngày 17/12, tại Bắc Ninh

  Hội thảo Văn hóa góp phần đẩy mạnh thể chế hóa đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật cụ thể và triển khai các nguồn lực một cách thiết thực, hiệu quả để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hóa thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

 • Image

  Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền lưu động

  Bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền lưu động..., phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa và giải trí của nhân dân.

 • Image

  Giữ gìn truyền thống, bản sắc văn hóa trong trường học

  Cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục, những năm gần đây, các trường học trên địa bàn tỉnh đã lồng ghép giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc địa phương vào các tiết học và các hoạt động ngoại khóa. Qua đó, nâng cao ý thức cho học sinh trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đẩy mạnh phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

 • Image

  Nơi hội tụ những người đam mê văn học nghệ thuật

  Chi hội văn học nghệ thuật Thành phố (thuộc Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh) là nơi hội tụ của 43 văn nghệ sỹ có niềm đam mê với văn học, thơ dân tộc thiểu số và nhiếp ảnh đến từ Thành phố, huyện Mường La và Mai Sơn.

 • Image

  Hình tượng người phụ nữ trong văn học dân gian dân tộc Thái

  Kho tàng văn học dân gian dân tộc Thái ở Tây Bắc vốn rất đa dạng với nhiều thể loại phong phú và nhiều tác phẩm có giá trị.

 • Image

  Sắc màu văn hóa Sơn La

  Nhắc đến Sơn La là nói đến một vùng văn hóa đa dạng, phong phú và đậm đà bản sắc dân tộc; là nơi hội tụ, sinh sống từ lâu đời của nhiều dân tộc anh em.

 • Image

  Ngày hội văn hoá, thể thao dành cho trẻ em và người cao tuổi xã Mường Lầm

  Ngày 11/11, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Sơn La phối hợp với UBND huyện Sông Mã tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao dành cho trẻ em và người cao tuổi tại xã Mường Lầm, huyện Sông Mã năm 2022.

 • Image

  Hương Đào - Câu lạc bộ những người yêu thơ

  Câu lạc bộ thơ Hương Đào ra mắt hoạt động vào 19/5/1996. Chặng đường 26 năm qua, Câu lạc bộ không ngừng phát triển, đến nay có 42 hội viên, hầu hết là cán bộ hưu đã từng công tác ở nhiều lĩnh vực, am hiểu về văn hóa nghệ thuật, sâu nặng tình cảm với con người và mảnh đất quê hương Sơn La. Năm 2011, Câu lạc bộ thơ Hương Đào được Trung tâm Văn hóa tỉnh công nhận là câu lạc bộ mẫu trong hệ thống các câu lạc bộ của Trung tâm.

 • Image

  Giá trị của tri thức dân gian các dân tộc vùng Tây Bắc

  Suốt dặm dài lịch sử tồn tại và phát triển của đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi Tây Bắc không chỉ hình thành văn hóa truyền thống đặc sắc, mà còn có cả một hệ thống tri thức dân gian đồ sộ, vô cùng phong phú và đa dạng. Đó chính là những kiến thức, kinh nghiệm được đúc kết qua hàng nghìn năm lao động, sản xuất mang giá trị thực tiễn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của mỗi dân tộc.