Nâng cao vị trí, vai trò của hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch
Lượt xem: 130
Ngày 10/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.
anh tin bai

Hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã tích cực, chủ động thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực VHTT&DL tiếp tục được củng cố, nâng cao chất lượng. Tiếp tục triển khai công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người Sơn La phát triển toàn diện, bền vững; thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch.

 anh tin bai

Đại diện các địa phương nhận chứng nhận Di sản Văn hoá phi vật thể Mo Mường.

 Trong năm, đã xây dựng 15 chương trình nghệ thuật mới; tổ chức biểu diễn 65 buổi phục vụ các nhiệm vụ chính trị, 60 buổi phục vụ cơ sở với trên 180.000 lượt người xem. Thể thao Sơn La tiếp tục được quan tâm, phát triển với những thành tích nổi bật; tham gia 46 giải thi đấu khu vực, toàn quốc và quốc tế, giành được 63 HCV, 50 HCB, 77 HCĐ. Các chỉ tiêu về phát triển du lịch tăng cao, trong năm, toàn tỉnh đón gần 4,5 triệu lượt du khách, tăng 42,5%; doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 4.750 tỷ đồng, tăng 60% so với năm 2022.

Hoạt động bảo tàng được duy trì thực hiện hiệu quả với nhiều hoạt động trải nghiệm, giáo dục truyền thống cách mạng, phát huy giá trị các di tích lịch sử. Công tác thư viện được quan tâm, phục vụ tốt nhu cầu bạn đọc gần xa. Công tác gia đình được triển khai với nhiều hoạt động đa dạng, tạo hiệu quả tuyên truyền sâu rộng; có 75,9% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 71% số bản, tiểu khu, tổ dân phố đạt danh hiệu bản văn hóa….

Năm 2024, ngành VHTT&DL tiếp tục bám sát nhiệm vụ được giao, nâng cao vị trí, vai trò của hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong mọi hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội và sinh hoạt của nhân dân; thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2030. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, hợp tác xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hội nghị đã công bố các quyết định của Bộ VHTT&DL về Danh mục di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia đối với nghi lễ Xé Pang Á của dân tộc Kháng, Mo Mường của dân tộc Mường và Nghệ thuật trang trí hoa văn trên trang phục của dân tộc Dao tiền; trao chứng nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia cho các địa phương.

anh tin bai 

Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Bộ VHTT&DL.

anh tin bai 

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh nhận Cờ dẫn đầu phong trào thi đua của ngành VHTT&DL.

 anh tin bai

Các cá nhân nhận bằng khen của UBND tỉnh.

Ghi nhận những kết quả đạt được, Bộ VHTT&DL tặng Cờ thi đua cho Sở VHTT&DL, tặng bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023. UBND tỉnh tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua của ngành VHTT&DL cho 1 tập thể; tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 6 tập thể; tặng bằng khen cho 2 tập thể, 17 cá nhân.

Tác giả: Theo Báo Sơn La