THÔNG TƯ 61/2018/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG VÀ MỨC CHI ĐỂ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐỐI VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH copy
Lượt xem: 1057
Ngày 26/7/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 61/2018/TT-BTC quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao.

\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

Số hiệu:

\r\n
\r\n

61/2018/TT-BTC

\r\n
 \r\n

Loại văn bản:

\r\n
\r\n

Thông tư

\r\n
\r\n

Nơi ban hành:

\r\n
\r\n

Bộ Tài chính

\r\n
 \r\n

Người ký:

\r\n
\r\n

Trần Văn Hiếu

\r\n
\r\n

Ngày ban hành:

\r\n
\r\n

26/07/2018

\r\n
 \r\n

Ngày hiệu lực:

\r\n
\r\n

Đã biết

\r\n
\r\n

Ngày công báo:

\r\n
\r\n

Đang cập nhật

\r\n
 \r\n

Số công báo:

\r\n
\r\n

Đang cập nhật

\r\n
 \r\n

Tình trạng:

\r\n
\r\n

Đã biết

\r\n
\r\n\r\n

Tăng mức ăn hàng ngày đối với các vận động viên

\r\n\r\n

Ngày 26/7/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 61/2018/TT-BTC quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao.

\r\n\r\n

Theo đó, mức ăn hàng ngày đối với vận động viên (VĐV) trong thời gian tập trung thi đấu tăng so với quy định cũ tại Thông tư liên tịch 149/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 07/11/2011:
\r\n-  Đội tuyển trẻ quốc gia: 290.000 đồng/người/ngày (tăng 90.000 đồng);
\r\n-  Đội tuyển tỉnh, ngành: 290.000 đồng/người/ngày (tăng 90.000 đồng);
\r\n-  Đội tuyển trẻ tỉnh, ngành: 220.000 đồng/người/ngày (tăng 70.000 đồng);
\r\n-  Đội tuyển năng khiếu các cấp: 220.000 đồng/người/ngày (tăng 70.000 đồng).
\r\nMức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với VĐV khuyết tật khi được cấp có thẩm quyền triệu tập tập luyện, huấn luyện và thi đấu áp dụng theo mức chi này.
\r\nThông tư 61/2018/TT-BTC có hiệu lực thi hành ngày 15/9/2018.

\r\n\r\n

1 2 3