Vận động viên, huấn luyện viên được hưởng các chế độ gì? Khi tham gia các chế độ bảo hiểm bắt buộc,
Lượt xem: 630

Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, khi tham gia các bảo hiểm bắt buộc trên, các chế độ bảo hiểm tương ứng được hưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên cụ thể như sau:

Đối với bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ: chế độ ốm đau, chế độ thai sản, chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ hưu trí, chế độ tử tuất.

Đối với bảo hiểm y tế có các chế độ: Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con; khám bệnh để sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh; vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên đối với đối tượng quy định của pháp luật trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.

Đối với bảo hiểm thất nghiệp có các chế độ: trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ tìm việc làm, hỗ trợ học nghề.

1 2 3