Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của vận động viên, huấn luyện viên theo quy định của pháp luật?
Lượt xem: 574
Theo quy định tại Điều 91 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006,

Hằng tháng, vận động viên, huấn luyện viên đóng bằng 5% mức tiền lương, tiền công vào quỹ hưu trí và tử tuất; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng là 8%.

1 2 3