Phương thức mức đóng bảo hiểm y tế bắt buộc của vận động viên, huấn luyện viên theo quy định của pháp luật?
Lượt xem: 559
Theo quy định tại Điều 13 và Điều 15 của Luật Bảo hiểm y tế năm 2008,

Hằng tháng, người sử dụng vận động viên, huấn luyện viên đóng bảo hiểm y tế cho vận động viên, huấn luyện viên và trích tiền đóng bảo hiểm y tế từ tiền lương, tiền công của vận động viên, huấn luyện viên để nộp cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm y tế theo mức 6% tiền công, tiền lương tháng của vận động viên, huấn luyện viên, trong đó, người sử dụng vận động viên, huấn luyện viên đóng 2/3 và vận động viên, huấn luyện viên đóng 1/3.

1 2 3