Quyết định số 05/QĐ-XPVPHC ngày 03/01/2020 của Thanh tra Sở VHTT&DL về việc xử phạt vi phạm hành chính (Cơ sở KARAOKE LONG KENZ)
Lượt xem: 438

Quyết định số 05/QĐ-XPVPHC ngày 03/01/2020 của Thanh tra Sở VHTT&DL về việc xử phạt vi phạm hành chính (Cơ sở KARAOKE LONG KENZ)

05.PDF