Vv hưởng ứng cuộc thi ảnh "Nét đẹp phụ nữ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch"
Lượt xem: 659
Thực hiện Thông báo số 09/TB-CĐBVHTT&DL ngày 02/3/2022 của Công đoàn Bộ văn hoá, Thể thao và Du lịch về Thể lệ Cuộc thi ảnh “Nét đẹp Phụ nữ Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch”.