Tổ chức trao giải cuộc thi “Tìm hiểu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình”
Lượt xem: 1137
Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức trao giải cuộc thi “Tìm hiểu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2017.

Cuộc thi “Tìm hiểu Luật phòng, chống bạo lực gia đình” được phát động nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân gia đình và toàn xã hội trong thực hiện công tác gia đình và thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình; tích cực góp phần xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Đồng thời phát hiện và biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình từ đó khuyến khích sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong phòng, chống bạo lực gia đình. Qua 5 tháng triển khai (từ tháng 5 - tháng 9 năm 2017), Ban tổ chức đã nhận 8.358 bài dự thi, các bài thi ngoài trả lời đầy đủ 8 câu hỏi của Ban tổ chức còn nêu bật những điển hình tiêu biểu, những cách làm hay, kinh nghiệm tốt, phù hợp tại địa phương, cơ sở về công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Nhiều bài dự thi được trình bày công phu, ảnh minh họa phong phú, thể hiện sự hiểu biết về quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống bạo lực gia đình cũng như thực trạng công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh; đề xuất giải pháp có tính khả thi để thực hiện tốt công tác phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng tiến bộ, hạnh phúc.

Ban tổ chức đã trao 05 giải tập thể; 03 giải Nhì, 03 giải Ba, 10 giải Khuyến khích cho cá nhân đạt thành tích cao. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã tặng Giấy khen cho 9 tập thể, 6 cá nhân có thành tích trong tổ chức, triển khai cuộc thi.

Đ/c Đặng Văn Hùng, Giám đốc Sở VHTT&DL trao Giải nhì cho các tác giả đạt giải

Đ/c Trần Tân Phong, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL trao Giấy khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc.

Hoàng Huyền