Tổ chức khảo sát địa điểm xây dựng mô hình điểm phòng, chống bạo lực gia đình năm 2015
Lượt xem: 730
Thực hiện kế hoạch số 1266/KH-SVHTTDL ngày 04 tháng 9 năm 2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc khảo sát địa điểm xây dựng mô hình điểm phòng, chống bạo lực gia đình năm 2015. Từ ngày 06/9 đến 17/9/2015, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thành lập đoàn khảo sát và tiến hành khảo sát địa điểm tại 04 huyện (Yên Châu, Mộc Châu, Vân Hồ, Mường La).


Đồng chí Vì Xuân Chương phát biểu tại cuộc họp khảo sát tại thị trấn Nông Trường, huyện Mộc Châu

Đoàn Khảo sát đã tiến hành khảo sát thực địa tại các bản, tiểu khu dự kiến triển khai xây dựng mô hình điểm phòng, chống bạo lực gia đình; tổ chức các buổi làm việc với UBND, Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, UBND các xã và Ban Quản lý các bản, tiểu khu để thống nhất các nội dung công tác.

Kết quả: Đoàn công tác đã báo cáo kết quả khảo sát với Ban Giám đốc Sở VH,TT&DL, BGĐ Sở nhất trí lựa chọn các bản, tiểu khu xây dựng mô hình điểm PCBLGĐ năm 2015, cụ thể: Bản Ngùa, bản Bong, bản Sốp Sạng, bản Tô Pang, bản Chiềng Thi (thuộc xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu); Tiểu khu Khí Tượng, tiểu khu 19/8, tiểu khu Chiềng Đen II, tiểu khu Chiềng Đi, tiểu khu Vườn Đào (thuộc thị trấn Nông Trường, huyện Mộc Châu); Bản Suối Lìn, bản Bó Nhàng I, bản Hang Trùng I, tiểu khu Sao Đỏ I, bản Hua Tạt (thuộc xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ); Bản Cang, bản Nà Cài, bản Nong Pi, bản Nứa Luông, bản Lứa Hua Nà (thuộc xã Pi Toong, huyện Mường La).

Vương Nhị