Pi Toong xây dựng gia đình không bạo lực
Lượt xem: 785
Theo anh Quàng Văn Trẻ, Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban chỉ đạo triển khai mô hình can thiệp phòng chống bạo lực gia đình xã Pi Toong (Mường La) thì xây dựng gia đình không có bạo lực phải xuất phát từ nhận thức của mỗi thành viên trong gia đình, biết chia sẻ, cảm thông, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Gia đình chị Quàng Thị Lánh, bản Nà Phìa (Pi Toong) chăn nuôi gà thả vườn.

 Đây cũng là một trong những nhiệm vụ được xã quan tâm chỉ đạo, phấn đấu mỗi gia đình ở Pi Toong không có bạo lực.

Để việc phòng, chống bạo lực gia đình trở thành ý thức của mỗi thành viên trong các gia đình, hằng năm, xã đã chỉ đạo việc củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai mô hình can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình; Ban xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác gia đình và cán bộ ủy ban MTTQ xã, bản phụ trách nhiệm vụ này. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền các bản triển khai các văn bản, hướng dẫn, nghị định của Chính phủ như: Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 3-1-2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình... thường xuyên tuyên truyền nội dung phòng chống bạo lực gia đình trên hệ thống loa truyền thanh của xã, bản; căng treo khẩu hiệu, pa nô tại các khu dân cư; lồng ghép tuyên truyền trong các buổi giao lưu văn nghệ xã, cụm bản. Ngày Gia đình Việt Nam 28-6 hằng năm, UBND xã đều tổ chức tọa đàm, gặp mặt các gia đình văn hóa tiêu biểu, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc...

Hội Phụ nữ xã cũng đã triển khai Chương trình hành động số 133/CTHĐ-ĐCT ngày 29-12-2009 của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2010-2020; tổ chức hội thi tại cụm xã tìm hiểu Luật Phòng chống bạo gia đình, thu hút đông đảo hội viên tham gia, gắn phong trào xây dựng gia đình đạt 4 chuẩn mực “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Hội viên ở các chi hội đã vận động gia đình thực hiện tốt quy ước, hương ước của bản; xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; giáo dục người thân không mắc nghiện ma túy, không buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Thực hiện ăn chín, uống sôi, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; nâng cao kiến thức phòng, chống HIV lây từ mẹ sang con. Các chi hội phụ nữ bản còn lồng ghép nội dung phòng chống bạo lực gia đình trong các buổi sinh hoạt định kỳ, qua đó chị em được trao đổi kiến thức, kinh nghiệm xây dựng gia đình không có bạo lực; phương pháp giáo dục con, cháu không mắc các tệ nạn xã hội; kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình...

Chị Quàng Thị Lánh, bản Nà Phìa (Pi Toong), tâm sự: Mọi việc trong gia đình, vợ chồng tôi đều bàn bạc, thống nhất, từ phát triển kinh tế, phương pháp giáo dục con cái, ứng xử với bên nội, bên ngoại... Do vậy, chúng tôi luôn “thuận vợ thuận chồng” khi quyết định các công việc của gia đình. Là người vợ, mẹ, tôi luôn động viên chồng con phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ và tham gia phát triển kinh tế gia đình để có cuộc sống no ấm, hạnh phúc.

Duy trì những kết quả đã đạt được, xã tiếp tục hướng dẫn các bản triển khai thực hiện mô hình can thiệp phòng chống bạo lực gia đình tại bản; thành lập đoàn kiểm tra quá trình thực hiện để phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình từ cơ sở; tuyên truyền, nhân rộng các gia đình văn hóa tiêu biểu... Phấn đấu các gia đình ở xã không còn bạo lực, đạt 4 chuẩn mực “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Hồng Luận

(ST- Thế Anh- NVVP)