Họp Ban tổ chức, Hội đồng tuyển chọn giải thưởng sáng tác văn học, nghệ thuật
Lượt xem: 181
Ngày 19/9, đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn giải thưởng sáng tác văn học, nghệ thuật về chủ đề “Khu căn cứ cách mạng Lao Khô - Biểu tượng quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào”, đã chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức, Hội đồng tuyển chọn giải thưởng.
anh tin bai

Hội đồng tuyển chọn giải thưởng sáng tác văn học, nghệ thuật.

Cuộc vận động sáng tác văn học, nghệ thuật về chủ đề “Khu căn cứ cách mạng Lao Khô - Biểu tượng quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào” được triển khai từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 9 năm 2022, đã nhận được 193 tác phẩm của 102 tác giả thuộc 6 chuyên ngành: Văn xuôi, thơ, âm nhạc, múa, mỹ thuật và nhiếp ảnh. Trong quá trình triển khai thực hiện, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - cơ quan chủ trì Cuộc vận động, đã tích cực triển khai, đôn đốc tiến trình thực hiện; phối hợp Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Báo Sơn La, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Huyện ủy Yên Châu tăng cường công tác tuyên truyền kế hoạch tổ chức cuộc vận động. Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh tích cực triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc vận động tới các chi hội trực thuộc và các chi hội chuyên ngành Trung ương; triển khai 3 Trại sáng tác các chuyên ngành; đôn đốc, khích lệ văn nghệ sỹ sáng tác nhằm đảm bảo số lượng, chất lượng tác phẩm tham dự và tiến độ thực hiện cuộc vận động.

anh tin bai
Lãnh đạo Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến bổ sung báo kết quả triển khai cuộc vận động; kết quả chấm giải và đề xuất xếp giải của Hội đồng giám khảo chuyên ngành…

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đinh Thị Bích Thảo đề nghị Tổ thư ký giúp việc Ban tổ chức Cuộc vận động tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng tuyển chọn giải thưởng; phối hợp với Hội đồng giám khảo chuyên ngành rà soát, xem xét, đối chiếu, đảm bảo thực hiện đúng Quy chế về nội dung cơ cấu giải thưởng; hoàn thiện nội dung báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động sáng tác văn học, nghệ thuật về chủ đề “Khu căn cứ cách mạng Lao Khô - Biểu tượng quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào” để báo cáo cấp có thẩm quyền; chuẩn bị tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc vận động theo đúng kế hoạch.

Tác giả: Theo Báo Sơn La