TỔ CHỨC NGÀY HỘI VĂN HÓA, THỂ THAO DÀNH CHO NGƯỜI GIÀ VÀ TRẺ EM TẠI XÃ TÔNG CỌ, HUYỆN THUẬN CHÂU
Lượt xem: 52
Thực hiện Kế hoạch số 2221/KH-SVHTT&DL ngày 03/10/2022 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022; Kế hoạch số 2442/KH-SVHTT&DL ngày 21/10/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao dành cho trẻ em và người cao tuổi tại xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu năm 2022. Ngày 25/11/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao dành cho trẻ em và người cao tuổi tại xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu.

Ngày hội được tổ chức với mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần động viên cán bộ, công chức và quần chúng nhân dân trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần cho trẻ em và người cao tuổi tại xã đăng ký xây dựng nông thôn mới năm 2022.

  anh tin bai

Các em học sinh THCS thi Xếp sách nghệ thuật

Ngày hồi diễn ra các hoạt động dành cho trẻ em, bao gồm: Tổ chức các cuộc thi gắn với sách: Xếp sách nghệ thuật; Kanguru nhặt sách; Thi trả lời câu hỏi với chủ đề “Tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh”; Các hoạt động thể thao: Nhảy bao bố; Kéo co; Cướp cờ.

  anh tin bai

Các em học sinh Tiểu học thi Nhày bao bố

Ngày hồi diễn hoạt động Liên hoan văn nghệ dành cho người cao tuổi, với nội dung ca ngợi quê hương đất nước, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới thuộc 3 loại hình ca - múa - nhạc

anh tin bai

Các bác người cao tuổi  tham dự Liên hoan văn nghệ

Ngày hội đã thu hút được đông đảo các bác người cao tuổi và các cháu học sinh của Trường tiểu học và Trung học cơ sở và nhân dân xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu tham gia./.

Tác giả: Đinh Thị Lan - Trưởng phòng Xây dựng NSVH&GĐ