Chương trình truyền thông hưởng ứng kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2023 tại huyện Vân Hồ
Lượt xem: 263
Hưởng ứng kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6với chủ đề năm 2023: “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng” và Tháng hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình tháng 6 năm 2023, ngày 19/6/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Nông dân tỉnh và UBND huyện Vân Hồ long trọng tổ chức Chương trình truyền thông hưởng ứng kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6  năm 2023 tại huyện Vân Hồ. 

Tới dự và động viên Chương trình, có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, thường trực Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ và đặc biệt có sự tham gia của gần 200 đại biểu là hội viên Hội Nông dân trên địa bàn toàn huyện.

Tại Chương trình truyền thông, đồng chí Phạm Hồng Thu - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phát biểu về ý nghĩa của Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; vai trò và tầm quan trọng của gia đình nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và mỗi con người về trách nhiệm của mình trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh của đất nước; tuyên truyền về Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

anh tin bai

Đ/c Phạm Hồng Thu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu Khai mạc Chương trình

Đồng chí Bạc Cầm Khuyên - Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh có bài phát biểu động viên hội viên Hội Nông dân trên địa bàn huyện Vân Hồ tham gia làm kinh tế, tham gia các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình và thực hiện tốt bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, đặc biệt mỗi cá nhân nêu cao tinh trách nhiệm trong triển khai nhiệm vụ và tham gia hiến kế các giải pháp của các cấp hội và hội viên Hội nông dân trong chung tay xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

 anh tin bai
Đồng chí Bạc Cầm Khuyên - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu động viên hội viên Hội Nông dân trên địa bàn huyện Vân Hồ

Đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Sơn La truyền thông tổng quan về chính sách bình đẳng giới; tuyên truyền phổ biến, các chính sách về bình đẳng giới nhằm nâng cao nhận thức đến các Hội viên Hội Nông dân về thực hiện bình đẳng giới, thu hẹp khoảng cách giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

 anh tin bai
Đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Sơn La truyền thông tổng quan về chính sách bình đẳng giới

Chương trình truyền thông hưởng ứng kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 được tổ chức với mong muốn đánh thức mỗi người suy ngẫm sâu sắc hơn và hành động thiết thực hơn để xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, hướng tới sự phát triển bền vững đất nước./.

Tác giả: Nguyễn Vũ Hoài - Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và gia đình