Phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình và xã hội
Lượt xem: 343
Chiều 7/7, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Ký kết chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Hội Người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2022-2026.

Hội nghị ký kết chương trình hành động giai đoạn 2022-2026 giữa hai cơ quan.

Qua 5 năm triển khai thực hiện chương trình phối hợp “Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch người cao tuổi và tham gia xây dựng, phát triển gia đình bền vững giai đoạn 2017-2021”, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của người cao tuổi các địa phương phát triển mạnh, thu hút trên 30% người cao tuổi ở nông thôn và trên 65% người cao tuổi ở thành thị tham gia. Góp phần nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, cải thiện chất lượng cuộc sống của người cao tuổi.

Giai đoạn 2022-2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp Hội Người cao tuổi Việt Nam, tổ chức tuyên truyền, vận động các gia đình và cộng đồng nâng cao nhận thức vị trí, vai trò và đóng góp của người cao tuổi trong giáo dục hệ giá trị của gia đình, giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ trong gia đình.

Tổ chức các lớp tập huấn cho già làng, trưởng bản, người có uy tín trong xã hội về phát huy vai trò của người cao tuổi trong xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của người dân tộc thiểu số. Hỗ trợ, khuyến khích người cao tuổi tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

Nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, địa chỉ tin cậy ở cộng đồng. Hỗ trợ người cao tuổi xây dựng gia đình văn hóa, gia đình kiểu mẫu, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, tạo mọi điều kiện để người cao tuổi được sống khỏe, sống vui, sống có ích.

Tác giả: Theo Báo Sơn La